Зачекайте
186pracydnepr2021

провідний державний інспектор відділу з питань гігієни праці управління з питань праці

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління з питань праці
Відділ з питань гігієни праці

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, напрям підготовки ’Медицина’;
досвід роботи не потребує;
вільне володіння державною мовою (наявність Державного сертифіката про рівень володіння державною мовою або витяг з реєстру Державних сертифікатів про рівень володіння державною мовою) виданий Національною комісією зі стандартів державної мови

Посадові обов’язки

Забезпечує здійснення державного нагляду (контролю) за факторами виробничого середовища та виробничих операцій, наявність та виконання яких можуть шкодити здоров’ю працівників; виконанням заходів щодо запобігання виникненню професійних захворювань; дотриманням вимог санітарних норм та правил; своєчасним здійсненням профілактичних заходів, спрямованих на попередження шкідливої дії факторів виробничого середовища і трудового процесу, збереження здоров’я працівників; наявністю обов’язкових медичних оглядів працівників.
Бере участь в організації медичних оглядів працівників, зайнятих на важких роботах, роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці або таких, де є потреба у професійному доборі та щорічному обов’язковому медичному огляді працівників віком до 21 року.
Проводить розслідування обставин та причин виникнення гострих і хронічних професійних захворювань та отруєнь.
Здійснює дозиметричний контроль робочих місць та доз опромінення працівників.
Здійснює розгляд звернень громадян, фізичних або юридичних з питань, що належать до його компетенції, з дотриманням строків розгляду звернень, які передбачені вимогами нормативно-правових актів. Не допускає формального відношення до розгляду звернення, необґрунтованої відмови або невжиття всіх необхідних заходів реагування під час розгляду звернення.
Надає публічну інформацію або виконує доручення, при цьому не допускає формального відношення, необґрунтованої відмови або невжиття всіх необхідних заходів реагування під час розгляду звернень, надання публічної інформації або при виконанні доручень.
Розробляє номенклатуру справ відділу, організовує діловодство відділу, веде реєстраційні журнали, забезпечує оформлення справ для архівного зберігання. Веде облік та формує бази даних випадків професійних захворювань (отруєнь) та санітарно-гігієнічних характеристик (інформаційних довідок) умов праці.
Додержується правил внутрішнього службового розпорядку Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області; норм і правил з охорони праці, техніки безпеки, протипожежної безпеки, у тому числі вимоги вказаних норм і правил, які діють на підприємствах, в установах і організаціях в період перевірок згідно Закону України «Про охорону праці».

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5100 грн,
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

5100 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Калініченко Олеся Олексіївна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

23.09.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
03.09.2021
17.09.2021
20.09.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація