Зачекайте
ДФ01

провідний спеціаліст відділу фінансів соціальної сфери

Фінанси
Департамент фінансів Сумської обласної державної адміністрації
Управління фінансів обласного бюджету

Кваліфікаційні вимоги

вища економічна освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра або вища освіта не нижче ступеня молодшого бакалавра з досвідом економічної роботи.

Посадові обов’язки

1. Готує, або погоджує показники по мережі до проекту обласного бюджету, готує аналітичні таблиці, опрацьовує бюджетний запит та готує матеріали і пояснюючу записку до проекту рішення про обласний бюджет в галузі «культура».
2. Здійснює складання розпису видатків обласного бюджету по закладах культури та закладах освіти.
3.Готує пропозиції щодо пересування місячних призначень за обґрунтованим поданням головних розпорядників коштів, веде облік уточнених призначень по галузях.
4. Здійснює аналіз стану фінансового забезпечення та готує пропозиції щодо фінансування установ і заходів;
5. Аналізує показники та забезпечує контроль за розвитком мережі, штатів і контингентів обласних закладів культури.
6. Надає методичну і практичну допомогу співробітникам відділу у виконанні завдань, доручень, працівникам міських та районних фінансових управлінь, головних розпорядників коштів обласного бюджету, відповідних закладів в питаннях дотримання діючого законодавства щодо використання бюджетних коштів.
7. Узагальнює матеріали перевірок централізованих завдань, готує інформації МФ України та органам виконавчої влади.
8. Готує оглядові листи, методичні вказівки головним розпорядникам коштів обласного бюджету щодо забезпечення ефективного витрачання коштів на здійснення бюджетних програм по галузях.
9. Здійснює перевірку і аналіз показників обласного бюджету та звітності про виконання кошторисів обласних бюджетних установ, складання пояснювальних записок до проекту обласного бюджету, звітів по використанню коштів на заклади освіти та заклади культури.
11. Забезпечує діловодство та упорядкування архівних документів.
12. Приймає участь в роботі семінарів, нарад з працівниками фінорганів, головними розпорядниками коштів обласного бюджету.
13. Розглядає листи та заяви фізичних та юридичних осіб з питань в галузях «культура».
14. Приймає участь в проведенні економічного навчання.
15. Дотримується правил внутрішнього трудового розпорядку.
16. Виконує інші планові та позапланові завдання, доручення начальника відділу або заступника.
17. Надає пропозиції щодо складання планів роботи відділу.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

тимчасово, на період перебування основного працівника у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, за яким зберігається посада державної служби

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 4690 грн., інші виплати відповідно до Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

4690 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
40000, СУМСЬКА ОБЛАСТЬ обл., майдан Незалежності, 3


Головач Людмила Григорівна
+38-(067)-959-4228
Holovach@depfin.gov.ua

27.11.2019
21.12.2019
27.11.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація