Зачекайте
168pracydnepr2021

державний інспектор відділу нагляду у хімічній промисловості у м.Дніпро управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду у хімічній промисловості у м. Дніпро

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
досвід роботи не потребує;
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Проводить планові та позапланові заходи державного нагляду (контролю) за додержанням вимог законодавства України про охорону праці в галузях хімічної, нафтохімічної, нафтопереробної промисловості, целюлозно-паперової промисловості (у т.ч. об’єкти підвищеної небезпеки), об’єкти виробництва вибухових речовин, ЖКГ-2 (підприємства та об’єкти водопровідно-каналізаційного господарства), згідно переліку закріплених підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, за всіма фізичними та юридичними особами, які відповідно до законодавства використовують найману працю.
Проводить в межах своїх повноважень: розслідування аварій, групових нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками на виробництві, випадків смерті працівника на підприємстві, зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків, веде облік аварій і нещасних випадків, що сталися на піднаглядових підприємствах, в установах і організаціях, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким випадкам. Контролює проведення роботодавцем обліку та аналізу нещасних випадків та аварій на виробництві.
Проводить в установленому законодавством порядку заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Надає пропозиції керівництву відділу, якщо характер і ступінь небезпеки це зумовлюють, пропозиції щодо вимог від органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання проведення випробувань устаткування та матеріалів, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
Надає керівництву відділу пропозиції щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, інших виробничих об’єктів, а також щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників.
Розглядає звернення громадян з питань, що входять до компетенції відділу та готує проекти відповідей. В межах повноважень вживає заходи для вирішення порушених у зверненнях питань, а також до виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що належать до його обов’язків.
Бере участь у навчальному процесі при проведенні технічного та правового навчання у відділі.
Веде документацію про наглядову діяльність у відповідності до встановлених вимог.
Виконує накази (розпорядження), окремі доручення, доручення керівництва Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, керівництва Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки, керівництва відділу та інші обов’язки, передбачені законодавством України.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4670 гривень
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

4670 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

20.09.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
18.08.2021
15.09.2021
16.09.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація