Зачекайте
159pracydnepr2021

головний державний інспектор відділу нагляду у агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері та на об’єктах житлово-комунального господарства у м. Дніпро управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду у агропромисловому комплексі, соціально-культурній сфері та на об’єктах житлово-комунального господарства у м. Дніпро

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
досвід роботи не потребує;
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки в сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, у тому числі з питань: забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту; монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; організації і проведення перевірки знань з питань охорони праці; функціонування системи управління охороною праці на підприємствах; експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів і виробництв, об’єктів виробничого призначення, а також технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних засобів і приладів; одержання роботодавцем дозволу на роботи з підвищеною небезпекою, експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; додержання порядку зберігання, транспортування, використання і обліку вогненебезпечних речовин; готовності аварійно-диспетчерських служб до локалізації та ліквідації аварій; виготовлення, реконструкції, монтажу, налагодження, ремонту і безпечної експлуатації машин, механізмів, обладнання, транспортних та інших засобів виробництва згідно з вимогами нормативних актів про охорону праці; відповідності машин, механізмів та іншого обладнання, що придбані за кордоном, вимогам вітчизняних нормативних актів про охорону праці; навчання з охорони праці та проведення відповідних інструктажів на піднаглядових підприємствах, виробництвах та об’єктах; забезпечення працівників нормативними актами з охорони праці, інструкціями, опрацьованими відповідно до вимог законодавчих та інших нормативних актів; роботи служб охорони праці та інших структурних підрозділів підприємств в частині створення безпечних і нешкідливих умов праці; додержання вимог нормативно-правових актів з охорони праці на підприємствах, цехах, дільницях, господарствах, виробництвах та об’єктах.
Здійснює державний нагляд (контроль) у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки.
Проводить, в межах своїх повноважень, розслідування аварій, групових нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками на виробництві, випадків смерті працівника на підприємстві, зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків, веде облік аварій і нещасних випадків, що сталися на піднаглядових підприємствах, в установах і організаціях, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким випадкам. Контролює проведення роботодавцем обліку та аналізу нещасних випадків та аварій на виробництві.
Надає керівництву відділу, якщо характер і ступінь небезпеки це зумовлюють, пропозиції щодо вимог від органів виконавчої влади та суб’єктів господарювання проведення випробувань устаткування та матеріалів, технічного огляду устаткування, незалежної експертизи проектно-конструкторської документації на відповідність вимогам нормативно-правових актів з охорони праці та промислової безпеки.
Здійснює контроль за виконанням приписів, актів виданих роботодавцям за результатами перевірок. Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу на підконтрольних підприємствах щодо вимог Закону України «Про охорону праці», про стан аварійності, і травматизму, а також про опрацювання заходів щодо запобігання цим подіям.
Розглядає звернення громадян з питань, що входять до компетенції відділу та готує проекти відповідей. В межах повноважень вживає заходи для вирішення порушених у зверненнях питань, а також до виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг.
Приймає участь у розробці методичних рекомендацій по проведенню перевірок, у навчальному процесі при проведенні технічного та правового навчання у відділі.
Веде документацію про наглядову діяльність у відповідності до встановлених вимог.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 гривень
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

20.09.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
18.08.2021
15.09.2021
23.09.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація