Зачекайте
151pracydnepr2021

державний інспектор відділу гірничотехнічного нагляду у вугільній промисловості у м. Павлоград управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки (робоче місце знаходится у м. Павлоград)

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ гірничотехнічного нагляду у вугільній промисловості у м. Павлоград

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
досвід роботи не потребує;
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, гігієни праці, безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань: забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту; монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; одержання роботодавцем дозволу органів Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та дотримання вимог дозволу; організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці.
Здійснює державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств.
Здійснює державний гірничий нагляд з питань: правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації; додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин; додержання правил та технологій переробки вугільної продукції; правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами; готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій; за дотриманням умов спеціальних дозволів на користування надрами в частині держаного гірничого нагляду.
Здійснює державний нагляд (контроль), в установленому законодавством порядку, за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Проводить, в межах своїх повноважень, розслідування нещасних випадків і аварій на виробництві, в тому числі випадків, що підлягають спеціальному розслідуванню, веде облік аварій і нещасних випадків, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам. Здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків.
Вживає заходи, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізації продукції, а також надає пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.
Надає пропозиції щодо погодження: дозволів на право проведення вибухових робіт і виготовлення засобів їх механізації; питань ліквідації та консервацію гірничих об’єктів або їх ділянок, споруд, пов’язаних із користуванням надрами, в установленому законодавством порядку.
Складає оперативну та статистичну звітність про проведену роботу, своєчасно та якісно відпрацьовує документи. Веде документацію про наглядову діяльність у відповідності до встановлених вимог.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу на підконтрольних підприємствах щодо вимог Закону України «Про охорону праці», про стан аварійності, і травматизму, а також про опрацювання заходів щодо запобігання цим подіям. Розглядає звернення громадян з питань, що входять до компетенції відділу та готує проекти відповідей. В межах повноважень вживає заходи для вирішення порушених у зверненнях питань, а також до виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг.
Виконує накази (розпорядження), окремі доручення, доручення керівництва Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, керівництва управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки та інші обов’язки, передбачені законодавством України, Положенням про відділ.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 4670 гривень
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

4670 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

20.09.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
18.08.2021
15.09.2021
16.09.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація