Зачекайте
147pracydnepr2021

головний державний інспектор відділу нагляду у гірничорудній промисловості у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки (робоче місце знаходится у м.Кривий Ріг)

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду у гірничорудній промисловості у м. Кривий Ріг

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
досвід роботи не потребує;
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює у порядку, визначеному законодавством, заходи державного нагляду (контролю) у сфері охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці на підприємствах з підземним видобутком рудних корисних копалин а також підприємствах, піднаглядних відділу відповідно до розподілу нагляду, у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; у сфері державного гірничого нагляду з питань що визначені положенням про відділ; у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб. Оформлює документи за результатами здійснення заходів державного нагляду (контролю) відповідно до вимог законодавства. Вносить відомості до інтегрованої автоматизованої системи державного нагляду (контролю).
Проводить в межах своїх повноважень: розслідування аварій, групових нещасних випадків, нещасних випадків з тяжкими та смертельними наслідками на виробництві, випадків смерті працівника на підприємстві, зникнення працівника під час виконання ним трудових обов’язків, веде облік аварій і нещасних випадків, що сталися на піднаглядних підприємствах, в установах і організаціях, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким випадкам. Контролює проведення роботодавцем обліку та аналізу нещасних випадків та аварій на виробництві.
За дорученням керівництва розглядає матеріали щодо погодження: ліквідації та консервації гірничих об’єктів та (або) їх ділянок, споруд, пов’язаних з користуванням надрами, в установленому законодавством порядку; проектів стандартів, технічних умов, інших документів на засоби праці та виробництва, технологічні процеси; проектів проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проектів і щорічних планів їх видобування та переробки щодо додержання вимог законодавства з промислової безпеки та охорони праці; проектів планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини.
Бере участь: у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів промислового призначення, прийняття за матеріалами зазначеного розслідування, в межах своєї компетенції, відповідні рішення; у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.
Розглядає звернення громадян з питань, що входять до компетенції відділу та готує проекти відповідей. В межах повноважень вживає заходи для вирішення порушених у зверненнях питань, а також до виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг. Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням.
Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладення адміністративних стягнень. Вживає заходи, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізації продукції, а також надає пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.
Надає керівництву відділу пропозиції до планів робіт та заходів державного нагляду (контролю) відділу, звіти з наглядової діяльності та про стан виробничого травматизму на піднаглядних підприємствах, а також інформації на виконання наказів, доручень Державної служби України з питань праці, Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки.
Приймає участь, в межах компетенції, у перевірці знань з питань охорони праці у посадових осіб та інших працівників, які пройшли спеціальне навчання.
Виконує накази (розпорядження), окремі доручення, доручення керівництва Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, керівництва управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки, керівництва відділу та інші обов’язки, передбачені законодавством України, Положенням про відділ.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 гривень
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

14.09.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
12.08.2021
09.09.2021
10.09.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація