Зачекайте
033602

Завідувач сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Суворовського районного відділу у місті Херсоні

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління Державної міграційної служби України в Херсонській області
Суворовський районний відділ у м. Херсоні
Сектор організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення

Кваліфікаційні вимоги

1 Освіта - Вища освіта за освітнім ступенем магістра.
2 Досвід роботи - Досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
3 Володіння державною мовою - Вільне володіння державною мовою.
4 Володіння іноземною мовою - Не потребує.

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю Сектору, організовує роботу та забезпечує виконання завдань, покладених на Сектор.
Приймає рішення з питань, що належить до сфери діяльності Сектору.
Регулює роботу Сектору щодо його ефективної взаємодії з відділом організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення УДМС.
Подає начальнику Суворовського РВ УДМС пропозиції щодо:
- призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Сектору, своєчасного заміщення вакансій;
- заохочення або притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників Сектору;
- вдосконалення роботи Сектору.
Представляє Сектор від імені Суворовського РВ УДМС у всіх місцевих органах державної влади та самоврядування і бере участь у семінарах, конференціях, круглих столах, прес-конференціях з питань дотримання законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства.
Організовує роботу з документами відповідно до законодавства, здійснює контроль за веденням працівниками Сектору документів та їх збереженням.
Здійснює заходи щодо забезпечення дотримання працівниками Сектору вимог трудового законодавства, законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією, правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог інструкцій з діловодства.
Забезпечує у межах компетенції Сектору реалізацію існуючих вимог щодо збереження службової та іншої інформації з обмеженим доступом в установленому законодавством порядку.
У разі звільнення працівника Сектору організовує передачу матеріальних цінностей, що надані працівнику для виконання посадових обов’язків, документів і матеріалів відповідно до номенклатури справ іншій визначеній особі.
Співпрацює у межах компетенції і повноважень із структурними підрозділами Суворовського РВ та УДМС.
Здійснює інформаційно-аналітичне забезпечення діяльності керівництва Суворовського РВ УДМС з питань діяльності Сектору.
У межах компетенції підписує службові записки, довідки і документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, що підготовлені для внутрішнього використання.
Здійснює контроль за дотриманням оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення, застосування законодавства передбачених частиною першою статті 203, статтями 204, 205, 206 КУпАП;
Контролює складення звітів про провадження у справах про адміністративні правопорушення, про кількість іноземців та осіб без громадянства, громадян України, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною першою статті 203, статтями 204, 205, 206 КУпАП, про виявлених нелегальних мігрантів, про прийняті рішення щодо виявлених нелегальних мігрантів.
Відповідає за ведення журналу обліку матеріалів про адміністративні правопорушення.
Відповідає за ведення журналу обліку прийнятих рішень про примусове повернення та видворення з України іноземців та осіб без громадянства.
Здійснює заходи щодо організації запобігання та протидії нелегальній (незаконній) міграції:
Організовує збір статистичної інформації про кількість та громадянство іноземців та осіб без громадянства з країн міграційного ризику, які змінили статус перебування в Україні.
Забезпечує, у межах визначених законодавством, проведення заходів щодо:
- виявлення осіб, які нелегально перебувають на території України;
- виявлення фізичних та юридичних осіб, які порушували законодавство про правовий статус іноземців та осіб без громадянства;
- контролю за підприємствами, які займаються працевлаштуванням іноземців.
Приймає участь в інформаційному забезпеченні профілактики нелегальної міграції шляхом поширення через пресу, радіо, телебачення інформації про причини й умови, що сприяють нелегальній міграції, про норми чинного законодавства, що регулює основні права та обов’язки іноземних громадян в Україні.
Здійснює контроль за застосуванням адміністративного законодавства за порушення правил перебування іноземців та осіб без громадянства на території України, а також приймаючої сторони.
Має право складати протоколи про адміністративні правопорушення передбачені ст.ст. 203-206 КУпАП та здійснювати адміністративне затримання громадян у порядку ст.ст. 260-265 КУпАП.
Відповідає за своєчасність та достовірність надання статистичної інформації до апарату УДМС.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

Відповідно до ЗУ “Про державну службу” від 10 грудня 2015 року № 889-VIII та постанови КМУ від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”. Посадовий оклад згідно з штатним розписом – 5810,00 грн.

Рівень заробітної плати

5810 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
73000, ХЕРСОНСЬКА ОБЛАСТЬ обл., м. Херсон, вул. Театральна, 29


Масловська Марина Костянтинівна
+38-(066)-897-3055
ks_hr@dmsu.gov.ua

26.11.2019
11.12.2019
27.11.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація