Зачекайте
ДЖКГ ДОДА 210721-7

головний спеціаліст відділу управління персоналом та правового забезпечення  управління персоналом, організаційного та правового забезпечення

Управління персоналом/ Розвиток Державної служби
Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
управління персоналом, організаційного та правового забезпечення
відділ управління персоналом та правового забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта не нижче ступеня бакалавра або молодшого бакалавра

Досвід роботи не потребує

Вільне володіння державною мовою


Посадові обов’язки

Організовує процес проведення конкурсу: на зайняття вакантних посад державної служби категорій «Б» та «В», відповідно до вимог законодавства про державну службу; на зайняття вакантних посад керівників підприємств, установ, організацій, управління діяльністю яких покладено на департамент.

Документально оформлює вступ на державну службу, її проходження та припинення, готує пакет документів на призначення/звільнення керівників підприємств, установ, організацій, управління діяльністю яких покладено на департамент. Здійснює планування професійного навчання державних службовців департаменту; узагальнює потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищенні кваліфікації і вносить відповідні пропозиції начальнику відділу.

Прогнозує розвиток персоналу, заохочує працівників до службової кар’єри, підвищення рівня їх професійної компетентності; готує документи щодо заохочень та нагороджень персоналу державними нагородами та відзнаками облдержадміністрації, веде відповідний облік. Організовує складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлює документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям; здійснює підготовку матеріалів щодо розрахунку стажу державної служби для встановленням надбавок за вислугу років. Здійснює організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік; заходи щодо запобігання проявам корупції у департаменті. Оформлює і видає службове посвідчення державному службовцю та довідки з місця роботи; опрацьовує листки тимчасової непрацездатності; готує у межах компетенції документи щодо призначення пенсій персоналу департаменту. Здійснює роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ працівників департаменту; формує графік відпусток персоналу, готує накази щодо надання відпусток, контролює їх подання та веде облік; веде встановлену звітно-облікову документацію, готує державну статистичну звітність з кадрових питань та проводить іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу. Розглядає звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з кадрових питань; ознайомлює державних службовців з правилами внутрішнього службового розпорядку департаменту та іншими документами з проставлянням підписів та дати ознайомлення. Підготовка пропозицій щодо укладення (розірвання) контрактів з керівниками житлово-комунальних підприємств, установ та організацій, житлово-комунальних підприємствах, установах та організаціях, управління діяльністю яких покладена на департамент. Органiзацiя семiнарiв, iнших занять з кадрових питань з працівниками департаменту, керівниками i спецiалiстами пiдприємств галузі житлово-комунального господарства Донецької області. Організації роботи дисциплінарної комісії з розгляду дисциплінарних справ, притягнення державних службовців до дисциплінарної відповідальності.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
84313, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., КРАМАТОРСЬК, АШУРКОВЕ, бульвар Машинобудівників, буд.20, (офіс на 5 поверсі)


Удовік Вікторія Сергіївна
+38-(006)-264-2031
00268@dn.gov.ua

13.08.2021 11:00
м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 20, 5 поверх (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
21.07.2021
02.08.2021
10.08.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація