Зачекайте
ДЖКГ ДОДА 210721-4

начальник відділу проєктно-кошторисної документації управління з питань розвитку комунальної інфраструктури

Інфраструктура та транспорт
Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
Управління з питань розвитку комунальної інфраструктури
відділ проєктно-кошторисної документації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) відповідного професійного спрямування (будівництво)

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Вільне володіння державною мовою


Посадові обов’язки

Забезпечує участь у підготовці проєктно-кошторисної документації з реалізації заходів державної житлової і комунальної політики та реформування і розвитку житлово-комунального господарства. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи департаменту. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу. В межах компетенції та повноважень відділу забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність перед заступником директора департаменту-начальником управління з питань розвитку комунальної інфраструктури та директором департаменту за невиконання покладених на відділ завдань, розподіляє обов’язки між працівниками відділу та визначає ступінь їх відповідальності, очолює та контролює їх роботу. Забезпечує розгляд доцільності коригування розробленої та затвердженої згідно із чинним законодавством проектно-кошторисної документації. Здійснює контроль за виконанням умов договорів, укладених між департаментом житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації (далі - департамент) і підрядними організаціями, в межах чинного законодавства. Забезпечення надання пропозицій щодо передачі в установлені терміни проєктним або вишукувальним організаціям завдань на проєктування, вихідних даних та інших документів, необхідних для виконання проєктних і вишукувальних робіт та розроблення проєктно-кошторисної документації. Організація перевірки комплектності одержаної від проєктних або вишукувальних організацій проєктно-кошторисної та іншої документації, забезпечення в установленому чинним законодавством порядку проведення державної експертизи цієї документації, її погодження і затвердження, та підготовка пропозицій щодо передачі цієї документації будівельним організаціям. Участь у здійсненні авторського та технічного нагляду за будівництвом згідно із затвердженою проєктно-кошторисною документацією, технічними умовами і будівельними нормами стандартами. Підготовка пропозицій щодо проведення інвестиційної політики у сфері будівництва, реконструкції і капітального ремонту об’єктів житлово-комунального господарства та інженерного захисту територій населених пунктів. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами департаменту та структурними підрозділами облдержадміністрації інформаційні та аналітичні матеріали для подання на розгляд директору департаменту. Забезпечує підготовку проєктів угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень. Забезпечує розгляд в установленому чинним законодавством порядку запитів та звернень народних депутатів України та депутатів місцевих рад, звернень громадян, депутатських, адвокатських запитів, публічних запитів, листів-запитів підприємств, установ, організацій щодо питань, що відносяться до повноважень відділу. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку відповідної території у межах повноважень відділу

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Рівень заробітної плати

7050 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
84313, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., КРАМАТОРСЬК, бульвар Машинобудівників, буд.20, (офіс на 5 поверсі)


Удовік Вікторія Сергіївна
+38-(006)-264-2031
00268@dn.gov.ua

10.08.2021 11:00
м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 20, 5 поверх (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
21.07.2021
02.08.2021
10.08.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація