Зачекайте
ДЖКГ ДОДА 210721-2

начальник управління персоналом, організаційного та правового забезпечення

Право / Правознавство
Департамент житлово-комунального господарства Донецької облдержадміністрації
управління персоналом, організаційного та правового забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Освіта вища, не нижче ступеня магістра (спеціаліста) відповідного професійного спрямування (право)

Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Вільне володіння державною мовою


Посадові обов’язки

Документаційно забезпечує діяльність департаменту. Запроваджує сучасні інформаційні технологій в сфері електронного документообігу з урахуванням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» для автоматизованої реєстрації, обробки, систематизації документів та контролю за їх виконанням.

Координує загальний стан роботи з планування діяльності департаменту, здійснює контроль за виконанням завдань та обов’язків у плануванні роботи департаменту. Організовує проведення: особистих, виїзних прийомів громадян, «Гарячої лінії» з населенням з питань, що належать до компетенції департаменту. Координує роботу з кадрами в галузі житлово-комунального господарства, а також зв’язок з засобами масової інформації. Організовує правову роботу, спрямовану на правильне застосування, неухильне додержання та запобігання невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних документів департаментом. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є департамент. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом. Забезпечує дотримання працівниками департаменту законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції. Перевiряє на вiдповiдність законодавству проєкти наказiв та iнших нормативних актiв, що подаються на пiдпис директору департаменту. Організовує роботу, пов’язаної з укладанням договорів (контрактів), участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов’язань, забезпечення захисту майнових прав і законних інтересів департаменту. Здійснює контроль та моніторинг стану справ щодо претензійної та позовної роботи підприємств житлово-комунального господарства Донецької області.

Організовує та забезпечує контроль за виконанням законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, а також розпоряджень та доручень голови облдержадміністрації, керівника обласної військово-цивільної адміністрації. Проводить разом з зацікавленими структурними підрозділами департаменту аналіз результатів діяльності департаменту, вивчення умов і причин виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов’язань, а також стану дебіторської та кредиторської заборгованості (у разі наявності). Приймає участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів). Приймає участь та організовує роботу з колективними договорами департаменту, підприємств, установ та організацій, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація. Приймає участь при складання статутів (внесення змін до них) підприємств, установ та організацій, повноваження з управління якими здійснює облдержадміністрація. Представляє інтереси департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами облдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, територіальними підрозділами центральних органів виконавчої влади, керівниками райдержадміністрацій, міськими головами та головами об’єднаних територіальних громад, підвідомчими підприємствами, установами та організаціями галузі житлово-комунального господарства.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 8450 грн.;

надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;

надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів».

Рівень заробітної плати

8450 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
84313, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., КРАМАТОРСЬК, АШУРКОВЕ, бульвар Машинобудівників, буд.20, (офіс на 5 поверсі)


Удовік Вікторія Сергіївна
+38-(006)-264-2031
00268@dn.gov.ua

09.08.2021 11:00
м. Краматорськ, бульвар Машинобудівників, буд. 20, 5 поверх (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
21.07.2021
02.08.2021
13.08.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація