Зачекайте
КМДА15.07.2021

директор Департаменту

Регіональний та міський розвиток
Виконавчий орган Київської міської ради
Департамент міського благоустрою

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра

Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Директор Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) очолює Департамент міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), до основних завдань якого належить:
сприяння розвиткові та поліпшенню стану благоустрою міста Києва;
профілактика запобігання правопорушенням у сфері благоустрою міста Києва;
здійснення державного контролю за дотриманням законодавства у сфері благоустрою на території міста Києва;
здійснення самоврядного контролю за станом благоустрою та утриманням території міста Києва, за дотриманням Правил благоустрою території міста Києва;
забезпечення реалізації державної політики у сфері благоустрою та охорони праці на території міста Києва;
розроблення та виконання місцевих програм благоустрою території міста Києва та інформування населення про здійснення заходів з благоустрою населених пунктів;
притягнення винних до адміністративної відповідальності за порушення законодавства у сфері благоустрою населених пунктів;
здійснення контролю за додержанням вимог суб’єктами господарювання законодавства з питань охорони праці.
Директор Департаменту безпосередньо:
здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у Департаменті;
подає на затвердження в установленому порядку положення про Департамент;
затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, розподіляє обов’язки між першим заступником та заступниками директора Департаменту, керівниками підрозділів та визначає ступінь їх відповідальності, затверджує посадові інструкції працівників Департаменту;
планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
уживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
звітує перед Київським міським головою та Київською міською радою про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
застосовує до працівників Департаменту заходів заохочення та накладає дисциплінарні стягнення;
без доручення діє від імені Департаменту, представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах зі структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами і організаціями в Україні, укладає від імені Департаменту угоди (договори), видає довіреності та дає доручення;
видає у межах компетенції накази, організовує контроль за їх виконанням;
подає на затвердження Київському міському голові проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах граничної чисельності і фонду оплати праці його працівників;
розпоряджається коштами в межах затвердженого в установленому порядку кошторису Департаменту, несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
здійснює добір кадрів;
організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до компетенції Департаменту;
забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладання контрактів з керівниками підприємств комунальної власності територіальної громади міста Києва, підпорядкованих Департаменту. Проводить аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, забезпечує своєчасне продовження та розірвання контрактів;
за результатами співбесіди та за погодженням із заступником голови Київської міської державної адміністрації згідно з розподілом обов’язків призначає громадських інспекторів благоустрою міста Києва та позбавляє їх права виконувати обов’язки громадського інспектора благоустрою з анулюванням відповідного посвідчення;
здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті;
здійснює інші повноваження, визначені законом

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

відповідно до частини другої статті 34 Закону України «Про державну службу» призначення на посаду здійснюється строково на час соціальної відпустки основного працівника строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад директора Департаменту міського благоустрою виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 12000,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 року № 15);
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

12000 - 12000 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01044, М.КИЇВ, вул. Хрещатик, 36


Пухальська Ольга Анатоліївна
+38-(044)-202-7469
kadry@kma.gov.ua

30.07.2021 10:00
Дата і час початку проведення тестування кандидатів. 30 липня 2021 року 10 год. 00 хв. Місце або спосіб проведення тестування. м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно). м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів) Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно) м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
15.07.2021
23.07.2021
01.09.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація