Зачекайте
ІФОДА006

Керівник апарату Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Публічне адміністрування/ Державне управління
Івано-Франківська ОДА
апарат Івано-Франківської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта, ступінь вищої освіти – магістр (у разі коли особа, яка претендує на зайняття посади державної служби категорії ’Б’, здобула вищу освіту за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста (повну вищу освіту), відповідно до підпункту 2 пункту 2 розділу XV ’Прикінцеві та перехідні положення’ Закону України ’Про вищу освіту’ така освіта прирівнюється до вищої освіти ступеня магістра)
Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’, або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Посадові обов’язки

Організовує роботу апарату обласної державної адміністрації. Здійснює визначені Законом України ’Про державну службу’ повноваження керівника державної служби в апараті обласної державної адміністрації та її структурних підрозділах (крім структурних підрозділів зі статусом юридичних осіб публічного права).
Забезпечує виконання Конституції України та законів України, актів Президента України і Кабінету Міністрів України, центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації, рішень обласної ради, реалізацію повноважень обласної державної адміністрації у відповідних напрямах діяльності.
У межах повноважень, визначених Законом України ’Про місцеві державні адміністрації’, здійснює контроль за додержанням органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, організаціями та установами, незалежно від їх організаційно-правових форм і форм власності, іншими юридичними особами Конституції України, законів України, актів і доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, інших центральних органів виконавчої влади, розпоряджень облдержадміністрації і несе персональну відповідальність за стан справ у дорученій сфері.
Відповідає за підготовку планів роботи облдержадміністрації, питань для розгляду на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах у голови облдержадміністрації; вносить пропозиції щодо порядку денного засідань колегії та нарад відповідно до повноважень.
Бере участь у розгляді питань на засіданнях колегії облдержадміністрації, нарадах у голови облдержадміністрації, в роботі колегіальних органів, що утворюються структурними підрозділами облдержадміністрації, та в засіданнях колегій районних державних адміністрацій.
Співпрацює з відповідними постійними комісіями обласної ради.
Вирішує основні питання взаємодії з відповідними підрозділами Офісу Президента України, Секретаріату Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, іншими центральними органами виконавчої влади; обласною радою, районними державними адміністраціями, органами місцевого самоврядування.
Керує діяльністю апарату обласної державної адміністрації, забезпечує діяльність обласної державної адміністрації з кадрових, правових, організаційних, матеріально-технічних питань. Відповідає за стан діловодства, обліку та звітності. Видає в межах своїх повноважень накази. Забезпечує підготовку матеріалів на розгляд голови обласної державної адміністрації, організовує доведення розпоряджень обласної державної адміністрації до виконавців. Організовує проведення моніторингу діяльності структурних підрозділів обласної державної адміністрації, апаратів районних державних адміністрацій місцевих рад у межах і порядку, встановлених законодавством, з питань, що належать до компетенції апарату обласної державної адміністрації. Забезпечує координацію організаційно-кадрової роботи з органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування.
Веде питання: організаційної та інформаційно-аналітичної роботи; роботи з персоналом; нагородної справи; сприяння у проведенні виборів та референдумів; контролю (в частині організаційно-технічного забезпечення); розгляду звернень та прийому громадян; забезпечення доступу до публічної інформації; правової освіти населення і навчання кадрів; роботи з документами; забезпечення електронного документообігу; архівної справи; оборонної діяльності; адміністрування Державного реєстру виборців; методичного та матеріально-технічного забезпечення обласної і районних державних адміністрацій; бухгалтерського обліку, звітності та статистичної звітності з питань, що належать до компетенції апарату облдержадміністрації.
Спрямовує діяльність: управлінь з питань контролю та аналітично-організаційної роботи; документального забезпечення; відділів забезпечення діяльності керівництва; управління персоналом; фінансового забезпечення; інформаційно-комп’ютерного забезпечення; адміністрування Державного реєстру виборців; роботи зі зверненнями громадян; сектору оборонної роботи; інших структурних підрозділів апарату облдержадміністрації за дорученням голови облдержадміністрації; управління облдержадміністрації з питань ресурсного забезпечення; Державного архіву області.
Координує діяльність: обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій; державної установи ’Івано-Франківський обласний контактний центр’; апаратів районних державних адміністрацій.
Забезпечує взаємодію: з Міжрегіональним управлінням Національного агентства України з питань державної служби в Чернівецькій, Івано-Франківській та Тернопільській областях; територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади; районними державними адміністраціями; органами місцевого самоврядування; виконавчим апаратом обласної ради.
Очолює: обласну міжвідомчу координаційно-методичну раду з правової освіти населення; комісію з державних нагород України при облдержадміністрації; обласну координаційну раду з питань надання шефської допомоги військовим частинам; є співголовою комісії із встановлення стипендії голови обласної державної адміністрації та голови обласної ради студентам Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу, які є переможцями олімпіади з питань місцевого самоврядування, децентралізації влади та публічного управління.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 12100,00 грн., розмір надбавки за вислугу років встановлюється відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’, розмір надбавки до посадового окладу за ранг визначається відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 ’Питання оплати праці працівників державних органів’, інші надбавки, доплати та премії – відповідно до статті 52 Закону України ’Про державну службу’.
Додаткові стимулюючі виплати (надбавки за інтенсивність праці та за виконання особливо важливої роботи) встановлюються згідно з Положенням про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15.

Рівень заробітної плати

12100 - 12100 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
11111, ІВАНО-ФРАНКІВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Грушевського, 21


Мельничук Анатолій Олександрович
+38-(066)-508-9105
staff@if.gov.ua

27.07.2021 10:00
Тестування проводиться за адресою: вул. Грушевського, 21, каб. 321, м. Івано-Франківськ, о 10:00 год., 27.07.2021 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів). Співбесіда проводиться за адресою: вул. Грушевського, 21, каб. 321, м. Івано-Франківськ, дата і час проведення будуть повідомлені додатково після проведення тестування (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
15.07.2021
22.07.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація