Зачекайте
291_16

головний спеціаліст відділу методології фінансового управління Департаменту фінансово-адміністративного менеджменту

Фінанси
МІНІСТЕРСТВО ЗАКОРДОННИХ СПРАВ УКРАЇНИ
Департамент фінансово-адміністративного менеджменту
Відділ методології

Кваліфікаційні вимоги

Освіта ступінь вищої освіти не нижче молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом підготовки бухгалтерський облік і аудит, економіка, фінанси, фінанси і кредит тощо.
Досвід роботи необов’язковий
Володіння державною мовою вільне володіння державною мовою
Володіння однією з офіційних мов Ради Європи на рівні не нижче А2 згідно із Загальноєвропейськими Рекомендаціями з мовної освіти

Посадові обов’язки

- бере участь у розробці проєктів нормативно-правових актів та інструктивних матеріалів, що стосуються функціонування системи органів дипломатичної служби;
- готує відповідні матеріали до проєктів нормативно-правових актів для передачі на розгляд та погодження причетним органам виконавчої влади;
- опрацьовує пропозиції та зауваження, отримані від причетних органів виконавчої влади, до проєктів нормативно-правових актів, розроблених МЗС України;
- готує матеріали розроблених МЗС України проєктів нормативно-правових актів для передачі на розгляд Кабінету Міністрів України;
- розглядає та готує відповіді в межах компетенції на звернення громадян України з питань діяльності органів дипломатичної служби, підприємств та установ, що належать до сфери його управління, а також стосовно актів, які ним видаються;
- готує інформаційно-аналітичні матеріали, пов’язані з роботою відділу, а також проєкти відповідей на звернення та заяви, що надійшли на виконання до Департаменту і розподілені йому на виконання;
- надає методологічні роз’яснення ЗДУ щодо застосування у практичній діяльності окремих норм законодавства України, які належать до його компетенції, зокрема, з питань стосовно здобуття дітьми працівників ЗДУ відповідної освіти та медичного забезпечення;
- веде листування з органами дипломатичної служби, підприємствами та установами, що належать до сфери управління МЗС, Міністерством фінансів України, Державною казначейською службою, іншими органами виконавчої влади з питань застосування норм бюджетного, податкового законодавства та законодавства з питань оплати праці;
- забезпечує збереження інформації з обмеженим доступом, що стала відома під час виконання обов’язків, а також іншої інформації, яка відповідно до законодавства України не підлягає розголошенню. При виконанні завдань за посадою працює з секретними документами та їх проєктами, що мають гриф секретності «Таємно», та які містять відомості, що підпадають під дію статей ЗВДТ, які використовуються в системі МЗС;
- виконує інші завдання за розпорядженням та дорученням керівництва, видані в межах їх повноважень.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 10600 гривень на місяць;
- надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»;
- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 закону України « Про державну службу».

Рівень заробітної плати

10600 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
01018, М.КИЇВ, Михайлівська площа 1


Діденко Ганна Євгенівна
+38-(044)-238-1768
konkurs.mfa@mfa.gov.ua

26.07.2021 10:00
Дипломатична академія України при Міністерстві закордонних справ України, м.Київ, вул. Велика Житомирська 2 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) 10:00 – 26.07. 2021
15.07.2021
21.07.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація