Зачекайте
УЖКГ15072021

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та основної діяльності

Внутрішні справи
Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації
Управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра.
Досвід роботи Не потребує
Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1. Виконує доручення начальника та заступника управління житлово-комунального господарства Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації.
2. Забезпечує попередній розгляд, реєстрацію та подає на розгляд начальнику управління документи, звернення організацій та громадян.
3. Забезпечує роботу з електронними документами Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та електронним документообігом управління засобами інформаційно-телекомунікаційної системи «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (системи електронного документообігу «АСКОД»)
4. Здійснює реєстрацію, тиражування службових та розпорядчих документів, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних виконавців.
5. Інформує начальника управління про стан виконавської дисципліни.
6. Видає та здійснює контроль за використанням бланків Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації та бланків управління.
7. Складає зведену номенклатуру справ управління, забезпечує контроль за правильністю формування, оформлення і зберігання справ, що підлягають здачі в архів.
8. Оформляє прийом, переведення і звільнення працівників відповідно до законодавства про працю, наказів керівника.
9. Формує і веде особові справи працівників, вносить зміни, пов’язані з трудовою діяльністю.
10. Заповнює, веде облік і зберігає трудові книжки, визначає трудовий стаж.
11. Веде облік надання відпусток працівникам, здійснює контроль за складанням і додержанням графіків чергових відпусток.
12. Веде архів особових справ, після закінчення встановлених строків поточного зберігання, готує документи для здавання їх до державного архіву.
13. Готує накази з кадрових питань та основної діяльності управління
14. Складає встановлену звітність про роботу кадрів.
15. Несе відповідальність за ведення діловодства та контроль за роботою зі зверненнями громадян.
16. Звертається до керівника управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з поданням до притягнення працівників до відповідальності за порушення вимог антикорупційного законодавства.
17. Вживає заходів до виявлення конфлікту інтересів та сприяє його усуненню, контролює дотримання вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів, а також виявляє сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб управління, вносить керівнику пропозиції щодо усунення таких ризиків.
18. Надає допомогу в заповненні декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, проводить у встановленому порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку та наявність конфлікту інтересів та здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій.
19. Веде облік працівників управління, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень.
20. Розглядає в межах повноважень повідомлення щодо причетності працівників управління до вчинення корупційних правопорушень.
21. Здійснює контроль за дотриманням вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів;
22. Аналізує, забезпечує підготовку та надання пропозицій до Департаменту житлово-комунальної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) для включення до міських програм об’єктів житлового фонду комунальної власності територіальної громади м. Києва, переданого до повноважень Святошинського району, що потребують ремонту;
23. Розглядає в установленому порядку, у межах своєї компетенції заяви, скарги і пропозиції громадян, підприємств, установ та організацій, депутатські запити, та вживає відповідних заходів для вирішення порушених ними питань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

На період відпустки у зв’язку з вагітністю та пологами основного працівника

Умови оплати праці

посадовий оклад -5300 грн.,
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18. січня 2017 року №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами)

Рівень заробітної плати

5300 - 5300 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03115, М.КИЇВ, м. Київ, просп. Перемоги, 97


Панченко Оксана Вікторівна
+38-(044)-423-8967
dilovod_srda@kmda.gov.ua

23.01.2022 05:29
Місце, час та дата початку проведення конкурсу буде повідомлено на електрону пошту кандидатів
15.07.2021
22.07.2021
26.07.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація