Зачекайте
ДЗР186К

Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Фінанси
Департамент земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації)
Відділ фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого бакалавра або бакалавра за напрямом підготовки: економіка і підприємство, фінанси, облік і аудит, бухгалтерський облік
Досвід роботи у сфері три роки
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Головний спеціаліст відділу фінансового забезпечення, бухгалтерського обліку та звітності Департаменту земельних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) здійснює:
1. Ведення бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших нормативно – правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності.
2. Облік оприбуткування, руху та списання необоротних матеріальних активів, товарно – матеріальних цінностей та основних засобів, а також своєчасне відображення операцій в бухгалтерському обліку.
3. Контроль за наявністю та внутрішнім переміщенням матеріальних цінностей.
4. Підготовку даних з відповідних напрямів ділянок бухгалтерського обліку щодо складання звітності.
5. Складання меморіальних ордерів:
- № 1-авт «Накопичувальна відомість за касовими операціями»;
- № 8-авт «Накопичувальна відомість за розрахунками з підзвітними особами»;
- № 9-авт «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів»;
- № 10-авт «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношувальних предметів»;
- № 13-авт «Накопичувальна відомість витрачання виробничих запасів»;
- № 16-авт «Накопичувальна відомість позабалансового обліку».
6. Участь у проведенні інвентаризації із додержанням встановлених правил її проведення.
7. Ведення бухгалтерського обліку на позабалансових рахунках.
8. Забезпечення:
- своєчасного та достовірного оформлення документів;
- своєчасного складання рахунків і актів на відшкодування комунальних послуг та оплату орендної плати за нежитлові приміщення.
9. Виконання розрахунків з підзвітними особами, формування прибуткових та видаткових касових ордерів.
10. Підготовку та погодження, а також участь у підготовці та погодженні проектів нормативно-правових актів, що стосуються компетенції сектору, підготовка та участь у підготовці матеріалів для здійснення претензійно-позовної роботи та виконання судових рішень в межах компетенції Відділу.
11. Підготовку звітності щодо використання комунального майна та про капітальні інвестиції.
12. Ведення журналу реєстрації довіреностей.
13. Підготовку даних з відповідних напрямків ділянок бухгалтерського обліку щодо складання звітності.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

- посадовий оклад відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Про умови оплати праці працівників державних органів» (зі змінами), інші виплати відповідно до штатного розпису;
- надбавка до посадового окладу за ранг;
- інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 50, 52 Закону України «Про державну службу».

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, М.КИЇВ, м. Київ, вул. Хрещитик, 32-а


Коваленко Яна Василівна
+38-(044)-202-7989
yana.kovalenko@kyivland.gov.ua

23.07.2021 10:00
Тестування 23 липня 2021 року о 10:00 Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби. Співбесіда - м. Київ, вул. Хрещатик, 32-а (за фізичної присутності кандидатів) Про дату та час проведення співбесіди кандидатів буде повідомлено додатково.
15.07.2021
22.07.2021
23.07.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація