Зачекайте
09072021420

Директор департаменту регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

Регіональний та міський розвиток
Київська обласна державна адміністрація
Департамент регіонального розвитку Київської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

вища, ступінь не нижче магістра
досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

1) забезпечує реалізацію державної політики у сфері регіонального розвитку на території Київської області;
2) здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;
3) подає в установленому порядку на затвердження голові Київської обласної державної адміністрації Положення про Департамент;
4) затверджує посадові інструкції працівників Департаменту та розподіляє обов’язки між ними;
5) планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Київської обласної державної адміністрації;
6) вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
7) звітує перед головою Київської обласної державної адміністрації про виконання покладених на Департамент завдань та затверджених планів роботи;
8) може входити до складу колегії Київської обласної державної адміністрації;
9) вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії обласної державної адміністрації питань, що належать до компетенції Департаменту, та розробляє проекти відповідних рішень;
10) може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;
11) представляє інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами Київської обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями – за дорученням керівництва Київської обласної державної адміністрації;
12) видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.
Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних органах Мін’юсту.

13) подає на затвердження у встановленому порядку проекти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
14) розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Київської обласної державної адміністрації кошторису Департаменту;
15) здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті;
16) здійснює добір кадрів;
17) організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
18) призначає на посаду та звільняє з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців Департаменту, здійснює присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
19) приймає на роботу та звільняє з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників Департаменту, які не є державними службовцями, здійснює їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
20) проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
21) забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
22) здійснює інші повноваження, визначені законом


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

1) посадовий оклад – 12000 грн;
2) надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (зі змінами);
3) надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

12000 - 12000 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01196, М.КИЇВ, вул. Юрія Іллєнка, 40, м.Київ


Омельчук Ольга Петрівна
+38-(044)-286-8243
kadrkoda@ukr.net

06.08.2021 10:00
06 серпня 2021 року о 10 год. 00 хв. м. Київ, пл. Л. Українки, 1 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів). м. Київ, пл. Л. Українки, 1 (розв’язання ситуаційних завдань за фізичної присутності кандидатів). м. Київ, пл. Л. Українки, 1 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів). м. Київ, пл. Л. Українки, 1 (проведення співбесіди з суб’єктом призначення за фізичної присутності кандидатів) Учасникам конкурсу при собі необхідно мати паспорт громадянина України або інший документ, який посвідчує особу та підтверджує громадянство України
09.07.2021
03.08.2021
20.08.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація