Зачекайте
000851

Державний експерт експертної групи стратегічного планування Директорату стратегічного планування та європейської інтеграції(координатор політики (10))

Публічне адміністрування/ Державне управління
Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України
Директорат стратегічного планування та європейської інтеграції
експертна група стратегічного планування

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
Досвід роботи: не потребує
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1) розробляє пропозиції щодо формування цілей та пріоритетів діяльності Міністерства у сферах компетенції Міністерства;
2) здійснює стратегічне планування діяльності Міністерства, удосконалює таке планування;
3) здійснює координацію роботи інших структурних підрозділів апарату Міністерства та забезпечує формування державної політики у сферах компетенції Міністерства та забезпечує її відповідність цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планом пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, міжнародними зобов’язаннями держави;
4) здійснює координацію та узгодження галузевих стратегій, програм та прогнозів із стратегічними завданнями державної політики у сфері компетенції Директорату;
5) координує роботу інших структурних підрозділів апарату Міністерства з розроблення документів державної політики, направлених на виконання Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію);
6) здійснює аналіз розроблених іншими структурними підрозділами апарату Міністерства проектів документів державної політики та актів законодавства щодо їх відповідності цілям та пріоритетам, визначених Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планом пріоритетних дій Уряду, іншими документами державної політики, міжнародними зобов’язаннями держави. За результатами такого аналізу надає розробникам проектів обов’язкові до розгляду пропозиції;
7) здійснює необхідну інформаційно-аналітичну, методико-консультативну допомогу структурним підрозділам апарату Міністерства з розроблення документів державної політики;
8) розробляє пропозиції Міністерства до проектів планів пріоритетних дій Уряду відповідно до встановлених форм і стандартів якості;
9) координує взаємодію зі структурними підрозділами апарату Міністерства з питань планування їх роботи та звітування щодо виконання завдань та заходів стратегічного плану Міністерства;
10) взаємодіє із структурними підрозділами апарату Міністерства з метою проведення аналізу та узагальнення їх роботи з підготовки планів діяльності Міністерства для забезпечення їх відповідності цілям та пріоритетам, визначеним Програмою діяльності Кабінету Міністрів України, планам пріоритетних дій Уряду, іншим документам державної політики;
11) здійснює заходи щодо координації та моніторингу виконання Міністерством та центральними органами виконавчої влади, діяльність яких спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Віце-прем’єр-міністра-Міністра регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України, Програми діяльності Кабінету Міністрів України, планів пріоритетних дій Уряду, інших документів державної політики, забезпечує підготовку відповідних звітів;
12) здійснює заходи щодо забезпечення наступності у діяльності Міністерства у разі зміні його керівного складу, аналіз та узагальнення наданих структурними підрозділами апарату Міністерства матеріалів для інформування державним секретарем Міністерства новопризначеного міністра щодо поточного стану справ, проблемних питань, цілей та пріоритетів діяльності Міністерства;
13) здійснює фахові комунікації в межах компетенції експертної групи;
14) бере участь у розробці заходів, спрямованих на ефективну реалізацію державної політики та проведення реформи у сфері компетенції Директорату;
15) бере участь у розробці проектів нормативно-правових актів з питань компетенції експертної групи;
16) ініціює/бере участь в організації форумів, науково-практичних конференцій, семінарів, нарад з питань, що входять до компетенції експертної групи;
17) виконує інші доручення та завдання керівництва, в межах компетенцій.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

02 07 2018 10 Doc

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7700 грн.,
надбавка за виконання особливо важливої роботи –
28 300 – 40 000 грн.,
надбавка за ранг державного службовця – 200 – 500 грн.,
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу, інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

36200 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01601, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ВЕЛИКА ЖИТОМИРСЬКА, будинок 9


Балабанюк Анна Владиславівна
+38-(044)-284-0632
Directorat@minregion.gov.ua

30.07.2018 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 50
24.07.2018

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація