Зачекайте
УМС06072021

Начальник управління молоді та спорту

Публічне адміністрування/ Державне управління
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Управління молоді та спорту Святошинської районної в місті Києві державної адмністрації

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра.
2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.
3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Керівництво та організація роботи управління:
- виконання повноважень керівника державної служби; розподіл обов’язків між працівниками та затвердження посадових інструкцій;
- розробка та подання на затвердження голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації положення про управління та затвердження положень про структурні підрозділи управління;
- планування роботи управління та її аналіз, забезпечення виконання покладених на управління завдань;
- сприяння створенню належних умов праці в управлінні та підвищенню рівня професійної компетенції державних службовців; - контроль за дотриманням працівниками управління Закону України «Про державну службу» та інших актів законодавства з питань, що належать до компетенції управління, правил внутрішнього службового розпорядку;
- здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;
вжиття заходів щодо фінансового забезпечення роботи управління:
- подання на затвердження голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації проєкту кошторису та штатного розпису управління в межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників управління;
- ефективне використання бюджетних коштів, розпорядником яких є управління та їх цільове використання;
координація та контроль діяльності закладів, що належать до сфери управління Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації, вжиття заходів з їх розвитку, навчально-методичного, фінансового, матеріально-технічного забезпечення: - Централізованої системи підліткових клубів «Спорт для всіх»;
- Централізованої система підліткових клубів «Щасливе дитинство»;
- дитячо-юнацьких спортивних шкіл № 2, № 17, № 25, № 26 м. Києва;
забезпечення фінансування підпорядкованих Управлінню закладів:
- внесення пропозицій щодо обсягів бюджетного фінансування Закладів, аналіз їх використання; - забезпечення ефективного і цільового використання бюджетних коштів, розпорядником яких є Управління;
- здійснення відповідно до затвердженого кошторису фінансування заходів і програм з питань реалізації молодіжної політики, фізичної культури та спорту;
- здійснення в установленому порядку фінансування Закладів, що підпорядковуються Управлінню;
здійснення контролю за дотриманням організаціями фізкультурно-спортивної, молодіжної спрямованості законодавства з питань соціального захисту молоді, фізичної культури та спорту, стандартів спортивної класифікації, нормативів з фізичної культури та спорту;
впровадження навчальних планів і програм, рекомендованих Мінмолодьспорту України. Організація в межах наданих повноважень спортивних змагань районного, міського та міжнародного рівнів;
розробка проєктів розпоряджень Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації з питань реалізації наданих повноважень;
видання у межах своєї компетенції наказів, організація і контроль їх виконання;
забезпечення у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, захисту персональних даних; дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;
забезпечення доступу до публічної інформації, розгляд в установленому порядку у межах своєї компетенції запитів і звернень народних депутатів, депутатів відповідних місцевих рад, звернень громадян, підприємств, установ і організацій незалежно від форм власності, з питань, які належать до компетенції Управління, здійснення особистого прийому громадян та вжиття відповідних заходів для вирішення порушених ними питань

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково; строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8150 грн.,
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

8150 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ, проспект Перемоги, 97


Вдовенко Юлія Михайлівна
+38-(044)-424-3066
persrsrda@kievcity.gov.ua

14.07.2021 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 97, (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів)
06.07.2021
12.07.2021
15.07.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація