Зачекайте
129pracydnepr2021

начальник відділу з питань додержання законодавства про працю у Кам’янському регіоні управління з питань праці

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління з питань праці
Відділ з питань додержання законодавства про працю у Кам’янському регіоні

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи - досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Посадові обов’язки

Забезпечує керівництво діяльністю та організацію роботи відділу.
Організовує, забезпечує та контролює виконання підлеглими працівниками в установлені строки рішень, наказів (розпоряджень), доручень керівника Управління Держпраці та його заступників, начальника управління з питань праці, заступника начальника управління з питань праці – начальника відділу з питань додержання законодавства про працю у Дніпровському регіоні управління з питань праці або особи, яка виконує їх обов’язки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки у відділі. Здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.
Забезпечує, в межах наданих повноважень, ефективне виконання завдань відділом під час проведення заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення; дотриманням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; здійснення в установленому законодавством порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки в сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; проведення розслідувань аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.
Організовує та/або здійснює особисто у порядку, визначеному законодавством заходи державного нагляду за здійсненням виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад повноважень, визначених відповідно частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Забезпечує збирання, узагальнення, аналіз та надання інформації (звітів) з питань, які свідчать про виконання доручень щодо здійснення державного контролю, розгляд звернень громадян або виконання доручень, складання оперативної та статистичної звітності про роботу відділу та надання її у визначеному порядку. Ознайомлюється із матеріалами та висновками по актам інспекторів з питань праці відділу у відношенні повноти, об’єктивності, обґрунтованості та всебічності проведення заходу контролю.
Забезпечує формування єдиних справ розпорядчих документів, що приймаються особисто або відділом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності у відповідності до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.07.2017 № 961.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокова

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7050 грн,
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

7050 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

08.07.2021 09:00
Місце або спосіб проведення тестування - м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) Місце або спосіб проведення співбесіди - м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів) Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу - м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
25.06.2021
05.07.2021
12.07.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація