Зачекайте
118pracydnepr2021

начальник відділу нагляду у гірничорудній промисловості у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки (робоче місце знаходится у м.Кривий Ріг)

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду у гірничорудній промисловості у м. Кривий Ріг

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю та організацією роботи відділу: планує роботу відділу; організовує, забезпечує та контролює виконання підлеглими працівниками в установлені строки рішень, наказів (розпоряджень), доручень керівника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та його заступників, керівництва управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки в відділі; контролює ведення у відділі документації, в т.ч. про наглядову діяльність, травматизм у формі, відповідної до встановлених вимог; здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців відділу.
Здійснює: аналітичне та нормативно-правове забезпечення наглядової діяльності відділу, проводить аналіз та узагальнення її результатів; контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві які проводять посадові особи відділу, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин настання нещасних випадків.
Забезпечує в межах наданих повноважень ефективне виконання завдань відділом під час проведення заходів державного контролю у сферах охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, державного гірничого нагляду.
Організовує та/або здійснює особисто у порядку, визначеному законодавством, заходи державного нагляду у сферах охорони праці, промислової безпеки, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань:
- монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- безпеки робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення;
- організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення та перевірки їх знань;
- правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації;
- готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій;
- перевірку знань з питань охорони праці після проведення спеціального навчання та перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці у працівників підприємств, установ та організацій;
- оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань, віднесених до компетенції, про діяльність відділу.
Бере участь: у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки у випадках передбачених законодавством; у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів промислового призначення, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення; у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.
Організовує та/або здійснює особисто державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах гірничорудної та нерудної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств.
Вживає заходи, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізації продукції, а також надає пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.
Організовує та здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу, підготовку проектів відповідей на них.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокова

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7050 гривень
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

7050 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

02.07.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
16.06.2021
25.06.2021
06.07.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація