Зачекайте
0026-ДМСДО

Головний спеціаліст

Публічне адміністрування/ Державне управління
Головне управління Державної міграційної служби України в Донецькій області
Селидівський міський відділ

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта не нижче бакалавра, молодшого бакалавра
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

здійснює в межах своїх повноважень підготовку та прийом документів з питань прийняття (припинення) громадянства України, встановлення належності до громадянства України та оформлення набуття громадянства України та їх скасування. Подає відповідні документи на розгляд ГУ ДМС у Донецькій області, а також забезпечує виконання рішень Президента України з питань громадянства;
забезпечує застосування у роботі та дотримання положень стандартних операційних процедур діяльності відділу під час надання адміністративних послуг у сфері міграції.
здійснює ведення та контроль документообігу за основними напрямками роботи відділу в СЕД «Мегаполіс»;
забезпечення та здійснення:
- прийому документів від громадян, необхідних для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у вигляді картки, здійснення їх перевірки на предмет дійсності та належності заявникові відповідно до чинного законодавства;
- забезпечення внесення достовірних персональних даних до заяви-анкети на оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у вигляді картки, несе персональну відповідальність за якість перевірки наданих документів;
- здійснення підготовки матеріалів щодо прийняття рішення про оформлення і видачу паспорта громадянина України для виїзду за кордон та паспорта громадянина України у вигляді картки, проведення відповідних перевірок, прийняття рішення про видачу паспорта. У разі наявності правових підстав для тимчасової відмови у видачі документів для виїзду за кордон, готує мотивований висновок, доповідає його керівництву відділу для затвердження, інформує про прийняте рішення заявника;
забезпечення формування справи, перевірка підстави, законності перебування в Україні іммігрантів, справжності поданих документів та відповідності їх оформлення вимогам законодавства, у разі потреби погодження цього питання з органами місцевого самоврядування, у межах своєї компетенції з’ясування питання щодо наявності чи відсутності підстав для відмови у наданні дозволу на імміграцію;
здійснення на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці відповідно до закону та в межах наданих повноважень державного контролю за дотриманням законодавства у сферах міграції, у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, у передбачених законодавством випадках притягнення порушників міграційного законодавства до адміністративної відповідальності;
забезпечення підготовки та передачі до ГУ ДМС у Донецькій області звітної інформації за напрямками роботи;
забезпечення представлення інтересів Головного управління у місцевих судах при розгляді цивільних та адміністративних справ;
за дорученням керівника може долучатися до виконання завдань з протидії нелегальній міграції у повному обсязі та в межах передбаченим чинним законодавством України, а також взаємодіяти з правоохоронними органами України та іншими державними органами, органами місцевого самоврядування і громадськими організаціями в сфері контролю за дотриманням іноземцями та ОБГ правил перебування в Україні, заходів з протидії нелегальній міграції.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 грн.
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
85401, ДОНЕЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Пушкіна, 7


Удімова Юлія Ігорівна
+38-(068)-196-5745
dn_konkurs@dmsu.gov.ua.

22.06.2021 09:00
Проведення тестування дистанційно. Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів за адресою: м. Маріуполь, вул. Георгіївська, 30а. Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу: проведення співбесіди дистанційно. Платформа Google-meet
08.06.2021
15.06.2021
05.07.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація