Зачекайте
99678

Головний спеціаліст (тимчасово вакантної посади) Вознесенівського районного відділу у місті Запоріжжі

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра. Вільне володіння державною мовою. Досвіду роботи не потребує.

Посадові обов’язки

1. В межах компетенції забезпечує формування та функціонування: Єдиного державного демографічного реєстру, Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, розпорядником яких є ДМС; інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо персональних даних фізичних осіб (у тому числі їх біометричних даних, параметрів), інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на УДМС завдань, а також заходів із захисту інформації в них.
2. Здійснює формування електронних заяв-анкет для внесення інформації до Єдиного державного демографічного реєстру стосовно отримувачів паспорту громадянина України (у тому числі замість втраченого або викраденого), та паспорту громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), реєстрацію анкет за журналом обліку, своєчасну передачу персональних даних заявників до Головного обчислювального центру Єдиного державного демографічного реєстру. Несе персональну відповідальність за достовірність анкетних даних заявника. При наданні адміністративних послуг керується вимогами SOP № 02.01; SOP № 02.02; SOP № 03.01; SOP № 03.02; SOP № 03.04; SOP № 03.05/01; SOP № 03.05/02; SOP № 03.07; SOP № 03.08; SOP № 03.09; SOP № 03.11; SOP № 03.15; SOP № 04.01; SOP № 04.02; SOP № 04.03; SOP № 04.04.
3. Прийняття рішення про оформлення або відмови від такого за результатами розгляду заяви-анкети, під час оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон виконує у відповідності з вимогами SOP № 02.05;. Видача документів громадянам здійснює у відповідності з вимогами SOP № 03.16/1; SOP № 03.16/2; SOP № 03.12.
4. Відповідно до законодавчих актів України та розпорядчих актів ДМС України здійснює необхідні перевірочні заходи задля уникнення видачі паспорту громадянина України (у тому числі замість втраченого або викраденого) та паспорту громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі замість втраченого або викраденого), з порушенням вимог законодавства.
5. Здійснює оформлення, ведення, збереження, узагальнення повідомлень про втрачені, викрадені та оголошені недійсними паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, та передачу повідомлень до підрозділів Укрбюро Інтерполу, Державної прикордонної служби України та територіальних органів ДМС України відповідно до чинного законодавства.
6. Здійснює анулювання недійсних документів у передбачених законодавством випадках.
7. У разі виявлення розбіжностей між відомостями, внесеними до паперової заяви форми 1, та фактичною інформацією або інформацією, що міститься в інших офіційних документах керується вимогами SOP № 04.03.
8. Здійснює перевірки за обліками УДМС України в Запорізькій області, ДМС України, УІТ ГУ НП в Запорізькій області, ВОМІРМП УДМС України в Запорізькій області, по УДМС інших областей, якщо особа зареєстрована в іншій області або отримувала паспорт в іншому територіальному підрозділі щодо відсутності заборони та звірки тотожності, завіряє особисто своїм підписом наявність і відповідність перерахованих перевірок на громадян тих, що звернулися за отриманням паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон, згідно чинного законодавства.
9. Відносно осіб, які зареєстровані в населених пунктах, на території яких органами державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та населених пунктах, що розташовані на лінії зіткнення та на тимчасово окупованій території України або які документовані паспортом громадянина України на зазначених територіях здійснює перевірку - відповідності ідентифікаційного номеру з використанням бази даних Державного реєстру фізичних осіб – платників податків; за переліком бланків, що визнані ДМС недійсними(анульованими) за довідковою базою даних «ДІС» та інформаційною підсистемою «Оформлення документів, що підтверджують громадянство України» ЄІАС УМП; За узагальненими відомостями про оформлення та видачу паспорта громадянина України особам, які переміщуються з районів АТО та тимчасово окупованої території України. Здійснює перевірки підстав документування паспортом громадянина України осіб, які є вихідцями з країн Близького Сходу та країн ризикової міграції.
10. У разі фактичного ненадання заявнику адміністративної послуги, вартість якої (адміністративний збір, державне мито) ним була попередньо сплачена, керується вимогами SOP № 03.03.
11. Здійснює перевірку на предмет відсутності правових перешкод для оформлення та отримання паспорта громадянина України та паспорта громадянина України для виїзду за кордон у відношенні громадян України, які звернулися до інших секторів централізованого оформлення документів з клопотаннями щодо отримання документів для виїзду за кордон з дотриманням вимог законів України «Про інформацію» та «Про захист персональних даних».
12. Взаємодіє з органами Держкомкордону, щодо формування баз даних стосовно втрачених паспортів громадян України для виїзду за кордон, недійсних паспортів для виїзду за кордон (щодо громадян які змінили прізвище, ім’я). Веде роботу з громадянами по усуненню недоліків, які були виявлені в результаті перевірок.
13. Здійснює функції з оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон, а саме: розглядає заяву-анкету, проводить ідентифікацію особи та приймає рішення про оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
14. Здійснює своєчасне надання документів на затвердження керівництвом на друк паспорта громадянина України для виїзду за кордон.
15. Здійснює функції з оформлення паспорта громадянина України, а саме: розглядає заяву-анкету, проводить ідентифікацію особи та приймає рішення про оформлення паспорта.
16. Здійснює своєчасне надання документів на затвердження керівництвом на друк паспорта громадянина України .
17. Здійснює розгляд та забезпечує виконання запитів судів, правоохоронних органів, Міністерств та відомств, підприємств, закладів та установ щодо отримання інформації з питань отримання документів для виїзду за кордон; здійснює розгляд скарг громадян з обов’язковим наданням обґрунтованої відповіді, здійснює неухильне виконання вимог Закону України «Про звернення громадян».
18. Здійснює архівну роботу, тобто: розкладку анкет в архіві, згідно номерів реєстрації; здійснює зберігання архівних матеріалів, на підставі яких здійснювалося оформлення громадянам паспорта громадянина України для виїзду за кордон; готує архівні матеріали для знищення у передбачених законодавством випадках; готує щомісячно проект акту на знищення недійсних закордонних паспортів , вносить відповідні зміни до інформаційних баз, керується вимогами SOP № 03.10.
19. Здійснює особисто та контролює роботу щодо підтримання бази ЄІАС УМП в активному стані. Здійснює зберігання справ, які закріплені згідно номенклатури справ РВ. Готує акти на знищення справ, у яких скінчився термін зберігання. Бере участь у програмах з підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників. Згідно наказу УДМС України в Запорізькій області входити до складу внутрішньо перевірочної комісії РВ УДМС України в Запорізькій області. У випадку припинення трудових відносин головний спеціаліст зобов’язаний передати безпосередньому керівнику усі носії зі службовою інформацією, що знаходились у нього у зв’язку із виконанням посадових обов’язків, не пізніше ніж за день до видання відповідного наказу.
Відповідальна за своєчасне внесення інформації на стендах, щодо змін в законодавствах, а також в інформаційних картках і їх відправлення в УДМС України в Запорізькій області.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення на посаду

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5110 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці-премія

Рівень заробітної плати

5110 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
69005, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Незалежної України, б. 90


Луценко Вікторія Сергіївна
+38-(050)-674-7340
zp_kadr@dmsu.gov.ua

18.11.2019
04.12.2019
27.11.2020

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація