Зачекайте
99659

Завідувач сектору організації запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення Василівського районного відділу

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

1. Планує, організовує, оцінює та контролює роботу сектору. Володіє організаційними навичками, а саме вміння організувати та забезпечувати виконання сектором нормативно-правових актів законодавства, наказів, доручень ДМС, територіального органу ДМС, якому підпорядковується територіальний підрозділ, розподіляти обов’язки між працівниками сектору. Має управлінські навички, а саме вміння працювати з людьми, знання психології організаційних процесів, навички оцінки і впливу на людей, вміння стимулювати і спрямовувати (згідно з вимогами SOP №01.01).
2. Здійснює добір кадрів, регулювання роботи сектору щодо його взаємодії з іншими територіальними підрозділами (секторами) ДМС, територіальними органами ДМС та уповноваженими суб’єктами, через які здійснюються оформлення та видача адміністративних послуг ДМС (згідно з вимогами SOP № 01.01).
3. Підписує службові листи, службові записки, довідки та документи інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, що підготовлені для внутрішнього використання, а також листи інформаційного характеру до інших структурних підрозділів територіального органу ДМС (згідно з вимогами SOP №01.01).
4. Здійснює контроль за станом збереження матеріальних цінностей, які знаходяться на балансі сектору (згідно з вимогами SOP № 01.01).
5. Виконує обов’язки, покладені начальником територіального органу, інші правозастосовні та правоохоронні повноваження на основі й на виконання УДМС; здійснює інші правозастосовні та правоохоронні повноваження на основі й на виконання Конституції та законів України (згідно з вимогами SOP № 01.01).
6. Реалізує вимоги щодо збереження службової та іншої інформації з обмеженим доступом, державної таємниці, контроль за її збереженням в установленому законодавством порядку (згідно з вимогами SOP № 01.01).
7. Забезпечує дотримання працівниками сектору вимог законодавства про державну службу та боротьбу з корупцією, правил внутрішнього трудового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці, протипожежної безпеки, вимог із діловодства (згідно з вимогами SOP № 01.01).
8. Для забезпечення належного рівня виконання завдань і функцій, покладених на сектор, завідувач має забезпечити інформування суб’єктів звернення як про роботу самого підрозділу, так і про його функції. Для цього, відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» та наказу ДМС від 20.03.2013 № 59 «Про правила використання інформаційних стендів щодо надання адміністративних послуг підрозділами ДМС України» керівник територіального підрозділу ДМС має забезпечити своєчасне розміщення та оновлення в адміністративному приміщенні інформаційних і технологічних карток надання адміністративних послуг, інформації щодо графіку роботи сектору, графіку особистого прийому громадян та іншої довідкової інформації для відвідувачів сектору тощо (згідно з вимогами SOP № 01.01).
9. Повинен забезпечити постійний контроль за роботою підлеглих працівників щоб забезпечити своєчасне виконання ними покладених на них функцій, з урахуванням взаємозамінності, з метою безперервного надання адміністративних послуг (згідно з вимогами SOP № 01.01).
10. Має забезпечити проведення періодичних внутрішніх навчань, у тому числі із залученням працівників територіального органу, з метою забезпечення належного рівня виконання працівниками сектору покладених на них завдань і функцій (згідно з вимогами SOP № 01.01).
11. Виконує доручення керівництва ДМС України, УДМС України в Запорізькій області, начальника Відділу, його заступника.
12. Бере участь у виконанні доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, розглядає запити та звернення народних депутатів України з питань, віднесених до компетенції відділу.
13. Надає пропозиції до нормативно-правових документів, які стосуються законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в частині врегулювання питань, пов’язаних з примусовим поверненням та примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства за межі України, скороченням іноземцям строку перебування в Україні, та питаннями пов’язаними з реадмісією.
14. За дорученням керівництва Управління та начальника Відділу виконує кореспонденцію, яка надходить від міністерств, відомств стосовно виконання Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» в частині врегулювання питань, пов’язаних з примусовим поверненням та примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства за межі України, скорочення іноземцям та особам без громадянства строку перебування в Україні, притягнення до адміністративної відповідальності та питаннями пов’язаними з реадмісією. Взаємодіє з цих питань з Адміністрацією Держприкордонслужби України, УСБУ, ГУ НП в Запорізькій області.
15. Аналізує та своєчасне надає до УДМС статистичні дані, пов’язані з інформацією про кількість іноземців та осіб без громадянства, яких притягнуто до адміністративної відповідальності за частиною 1 статті 203, статті 204, 205 та 206 КУпАП, у відношенні яких прийнято рішення щодо примусового повернення та видворення, скорочення іноземцям та особам без громадянства строку перебування в Україні, відповідає за облік цих осіб, забезпечує аналіз міграційної ситуації у цій сфері.
16. Здійснює заходи, відповідно до законодавства, направлені на організацію запобігання нелегальній міграції, реадмісії та видворення, іншим порушенням міграційного законодавства на території Запорізької області.
17. У межах компетенції забезпечує роботу по взаємодії територіального підрозділу УДМС України в Запорізькій області з ГУ НП в Запорізькій області, органами охорони державного кордону, УСБУ в області, міжнародними та громадськими організаціями, що працюють у сфері міграції, з питань ідентифікації іноземців, добровільного повернення та реадмісії.
18. За дорученням керівництва відділу бере участь в нарадах, семінарах, фахових консультаціях з питань, пов’язаних з виконанням законодавства про правовий статус іноземців та осіб без громадянства в частині врегулювання питань, пов’язаних з примусовим поверненням та примусовим видворенням іноземців та осіб без громадянства за межі України, скорочення іноземцям та особам без громадянства строку перебування в Україні, притягнення до адміністративної відповідальності та питаннями пов’язаними з реадмісією.
19. Виконує інші вказівки керівництва ДМС України, УДМС України в Запорізькій області та Відділу.
20. Складає протоколи про адміністративні правопорушення за ст.203-206 КУпАП та оформлює матеріали щодо добровільного повернення, примусового повернення і видворення іноземців та осіб без громадянства за межі України, скорочення іноземцям та особам без громадянства строку перебування в Україні, поміщення до пунктів тимчасового перебування іноземців, які незаконно перебувають в Україні, супроводження нелегальних мігрантів до ПТПІ та контрольно-перепускних пунктів через Державних кордон.
21. За дорученням керівництва УДМС України в Запорізькій області представляє інтереси у судах усіх інстанцій стосовно справ щодо іноземців.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5810 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - премія

Рівень заробітної плати

5810 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
69005, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Незалежної України, б. 90


Луценко Вікторія Сергіївна
+38-(050)-674-7340
zp_kadr@dmsu.gov.ua

18.11.2019
04.12.2019
18.11.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація