Зачекайте
99658

Провідний спеціаліст відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра. Вільне володіння державною мовою. Досвіду роботи не потребує.

Посадові обов’язки

- Здійснює прийом громадян та посадових осіб з питань оформлення дозволів на виїзд громадян України на постійне проживання за кордон та прийом громадян України, які постійно проживали за кордоном і повернулися на постійне проживання в Україну.
- Розглядає матеріали справ по отриманню дозволу на виїзд на постійне проживання за кордон громадянами України. Заяви громадян України, які постійно проживали за кордоном - та повернулися на постійне проживання в Україну та подає їх на затвердження керівництву Управління ДМС .
- Відповідальна за формування картотечного обліку осіб, яким дозволено виїзд на постійне проживання за кордон та повернулися на постійне проживання в Україну, а також за внесення інформації до бази щодо оформлення громадянам України виїзду на ПМП за кордон, залишення на постійне проживання за кордоном та повернення на постійне проживання в Україну.
- Відповідальна за ведення архівної роботи по архівним справам «виїзд на ПМП за межі України»
- Здійснює контроль за роботою територіальних підрозділів управління з питань оформлення дозволів на виїзд громадян України на постійне проживання за кордон та прийому громадян України, які постійно проживали за кордоном і повернулися на проживання в Україну, оформлення і видачі громадянам України документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, затримує їх видачу та вилучає ці документи у передбачених законодавством випадках.
- Надає методичну та практичну допомогу керівникам та працівникам територіальних підрозділів управління з питань оформлення дозволів на виїзд на постійне проживання за кордон громадянам України та повернення громадян України на постійне проживання в Україну.
- В межах компетенції здійснює планові комплексні, позапланові перевірки, а також перевірки за певними напрямками діяльності підпорядкованих територіальних підрозділів. Складає довідки та акти за результатами цих перевірок. Контролює хід усунення територіальними підрозділами недоліків, виявлених під час перевірок, приймає відповідні матеріали та звіти. При виявленні порушень законодавства працівниками територіальних підрозділів - проводить службові розслідування відповідно до закону.
- Здійснює прийом від матеріально відповідальних осіб територіальних підрозділів УДМС України в Запорізькій області актів та паспортів визнаних недійсними для їх подальшого знищення ( згідно з вимогами SOP №03.10)
- Забезпечує в межах своїх повноважень супроводження та підтримку функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, розпорядником яких є ДМС, а також здійснює заходи із захисту інформації в них.
- Забезпечує в межах своїх повноважень, передбачених законом, формування інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо персональних даних фізичних осіб, інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на УДМС завдань.
- Виконує доручення керівництва УДМС та заступника начальника відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції УДМС щодо організації контролю за діяльністю територіальних підрозділів міграційної служби.
- Здійснює розгляд запитів органів внутрішніх справ, прокуратури, консульських установ України за кордоном, інших установ за напрямками діяльності відділу.
- Забезпечує реалізацію конституційного права громадян на письмове звернення та особистий прийом. Здійснює розгляд звернень, скарг громадян з питань, які належать до компетенції відділу, з обов’язковим наданням обґрунтованої відповіді, забезпечує неухильне виконання вимог Закону України «Про звернення громадян».
- У межах своєї компетенції бере участь у розробці пропозицій до нормативно-правових документів з питань громадянства, документування паспортом громадянина України та реєстрації фізичних осіб, організації роботи підпорядкованих територіальних підрозділів та взаємодії з державними установами.
- Бере участь у підготовці семінарів, оперативних нарад з питань виїзду громадян України
- Дотримується спеціальних обмежень щодо держаних службовців та інших осіб, уповноважених виконувати функції держави, спрямовані на попередження корупц
- Виконує правила техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.
- Дотримується спеціальних обмежень щодо держаних службовців та інших осіб, уповноважених виконувати функції держави, спрямовані на попередження корупції.
- Виконує правила техніки безпеки, виробничої санітарії, протипожежної безпеки.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокове призначення на посаду

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 4690 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці-премія

Рівень заробітної плати

4690 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
69005, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Незалежної України, б. 90


Луценко Вікторія Сергіївна
+38-(050)-674-7340
zp_kadr@dmsu.gov.ua

18.11.2019
04.12.2019
18.11.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація