Зачекайте
99657

Головний спеціаліст (тимчасово вакантної посади) відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області
Управління Державної міграційної служби України в Запорізькій області

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче бакалавра, молодшого бакалавра. Вільне володіння державною мовою. Досвіду роботи не потребує.

Посадові обов’язки

1. Забезпечує здійснення аналізу та моніторингу даних Єдиної інформаційно-аналітичної системи управління міграційними процесами ДМС України та виявлення фактів безпідставного документування осіб працівниками територіальних підрозділів УДМС України в Запорізькій області. По виявленим фактам проводить службові розслідування. Оформлені висновки, щодо незаконного оформлення паспорта громадянина України/паспорта громадянина України для виїзду за кордон своєчасно направляє на затвердження до ДМС.
2. Після затвердження висновків про оформлення паспортів громадянина України та громадянина України для виїзду за кордон з порушенням вимог законодавства України відповідальна за внесення інформації про оголошення паспортів недійсними до підсистеми ЄІАС УМП «Недійсні паспорти» та направлення відповідної інформації до головних управлінь, управлінь ДМС України в областях та м. Києві Українського бюро Інтерполу та Адміністрації Державної прикордонної служби України, а також до територіальних органів Національної поліції України для вирішення питань щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань відповідно до вимог ст.214 КПК.
3. Здійснює контроль за роботою територіальних підрозділів управління з питань оформлення і видачі громадянам України документів, що посвідчують особу та підтверджують громадянство, затримує їх видачу та вилучає ці документи у передбачених законодавством випадках.
4. Надає методичну та практичну допомогу керівникам та працівникам територіальних підрозділів управління з питань оформлення і видачі громадянам України паспорта громадянина України, ідентифікації громадян, які втратили документи, що посвідчують особу.
5. В межах компетенції здійснює планові комплексні, позапланові перевірки, а також перевірки за певними напрямками діяльності підпорядкованих територіальних підрозділів. Складає довідки та акти за результатами цих перевірок. Контролює хід усунення територіальними підрозділами недоліків, виявлених під час перевірок, приймає відповідні матеріали та звіти. При виявленні порушень законодавства працівниками територіальних підрозділів - проводить службові розслідування відповідно до закону.
6. Здійснює розгляд запитів органів внутрішніх справ, прокуратури, консульських установ України за кордоном, інших установ за напрямками діяльності відділу.
7. Забезпечує реалізацію конституційного права громадян на письмове звернення та особистий прийом. Здійснює розгляд звернень, скарг громадян з питань, які належать до компетенції відділу, з обов’язковим наданням обґрунтованої відповіді, забезпечує неухильне виконання вимог Закону України «Про звернення громадян».
8. Забезпечує в межах своїх повноважень супроводження та підтримку функціонування Єдиного державного демографічного реєстру, Національної системи біометричної верифікації та ідентифікації громадян України, іноземців та осіб без громадянства, розпорядником яких є ДМС, а також здійснює заходи із захисту інформації в них.
9. Забезпечує в межах своїх повноважень, передбачених законом, формування інформаційних ресурсів (баз, банків даних) щодо персональних даних фізичних осіб, інших інформаційних ресурсів, необхідних для виконання покладених на УДМС завдань.
10. У межах своєї компетенції бере участь у розробці пропозицій до нормативно-правових документів з питань громадянства, документування паспортом громадянина України та реєстрації фізичних осіб, організації роботи підпорядкованих територіальних підрозділів та взаємодії з державними установами.
11. Бере участь у підготовці семінарів, оперативних нарад з питань громадянства, реєстрації та роботи з громадянами з тимчасово окупованої території України.
12. Дотримується спеціальних обмежень щодо державних службовців та інших осіб, уповноважених виконувати функції держави, спрямованих на попередження корупції.
13. Виконує інші доручення першого заступника начальника Управління - начальника відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції УДМС та його заступника.
14. Виконує доручення керівництва УДМС та заступника начальника відділу з питань громадянства, паспортизації, реєстрації та еміграції УДМС щодо організації контролю за діяльністю територіальних підрозділів міграційної служби.
15. Здійснює прийом від матеріально відповідальних осіб територіальних підрозділів УДМС України в Запорізькій області актів та паспортів визнаних недійсними для їх подальшого знищення. (згідно з вимогами SOP № 03.10)
16. Організовує роботу за своєчасним прийомом від посадових осіб ВГПРЕ УДМС області всіх прийнятих від територіальних підрозділів актів на знищення та недійсних паспортів. Відповідальна за укомплектування всіх недійсних паспортів по мішках та їх опечатування. Своєчасне повідомлення територіальних підрозділів про знищення недійсних паспортів. Здійснює моніторинг за базою ЄІАС УМП «Недійсні документи» по внесенню в повному обсязі інформації територіальними підрозділами та своєчасному ними виконанню щодо корегування інформації після знищення недійсних документів.
17. Відповідальна за своєчасне повідомлення керівництву про завершення роботи з даного напрямку.
18. Відповідальна за облік та збереження архівних справ «Акти на знищення недійсних паспортів».
19. Відповідальна за облік та збереження справ та журналів закріплених Номенклатурою справ.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строкове призначення на посаду

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5110 грн., надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці-премія

Рівень заробітної плати

5110 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
69005, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Незалежної України, б. 90


Луценко Вікторія Сергіївна
+38-(050)-674-7340
zp_kadr@dmsu.gov.ua

18.11.2019
04.12.2019
18.11.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація