Зачекайте
ЦДАЗУ/03.06.2021

Заступник директора

Культура та спорт
Центральний державний архів зарубіжної україніки
Керівництво

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища, за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років;
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою;
Володіння іноземною мовою; не потребує.

Посадові обов’язки

- організовує роботу, пов’язану із внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання та форми власності;
- координує роботу архівних установ щодо виявлення «зарубіжної україніки», здійснює методичне забезпечення із зазначеного питання;
- організовує роботу щодо віднесення документів Національного архівного фонду до унікальних документів, внесення їх до Державного реєстру національного культурного надбання, проведення грошової оцінки і забезпечення їх страхування;
- складає списки юридичних та фізичних осіб – джерел комплектування ЦДАЗУ профільними документами як в Україні, так і за кордоном, приймає такі документи на постійне зберігання;
- організовує на прохання юридичних та фізичних осіб – власників документів Національного архівного фонду, у тому числі іноземців, приймання цих документів на зберігання;
- реалізовує переважне право держави на придбання профільних документів Національного архівного фонду в разі їх продажу, взаємодіє з правоохоронними органами і подає до суду заяву про передачу у власність держави архівних документів, які не мають власника або власник яких невідомий;
- організовує роботу з використання Національного архівного фонду;
- здійснює наукові дослідження з архівної справи та діловодства, впроваджує в практику їх результати, поширює науково-технічну інформацію з питань архівної справи та діловодства, проводить методичну роботу з цих питань;
- координує і спрямовує діяльність відділу формування НАФ та відділу використання інформації документів;
- організовує роботу про співпрацю із осередками закордонного українства, громадянами інших держав про співпрацю та реалізацію спільних проектів з архівної справи та діловодства;
- очолює експертно-перевірну комісію, науково-методичну раду архіву та конкурсну комісію;
- проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань законодавства про Національний архівний фонд;
- організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі та діловодстві;
- здійснює в установленому порядку міжнародне співробітництво у сфері архівної справи та діловодства;
- забезпечує зв’язки архіву з іншими архівними установами України;
- організовує функціонування та наповнення інформаційних ресурсів ЦДАЗУ;
- забезпечує публічність та прозорість діяльності ЦДАЗУ, бере участь у заходах пов’язаних з висвітленням діяльності та інформуванням громадськості про ЦДАЗУ;
- контролює виконання планів роботи, наказів директора та рішень колегії архіву з питань формування Національного архівного фонду та його використання;
- виконує інші завдання та функції, що витікають з покладених на ЦДАЗУ завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 10600,00 грн;
Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Рівень заробітної плати

10600 - 10600 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03110, М.КИЇВ, вул. Солом’янська, 24, корп.2


Молчанський Олександр Аркадійович
+38-(044)-520-0517
o.molchansky.tsdazu@arch.gov.ua

11.06.2021 10:00
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24 Державна наукова архівна бібліотека (2 поверх, читальний зал) о 10 год. 00 хв. 11 червня 2021 року Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів. Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів. Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково.
03.06.2021
09.06.2021
16.06.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація