Зачекайте
ЗАК00003ДСП

головний державний інспектор

Публічне адміністрування/ Державне управління
Управління Держпраці у Закарпатській області
відділ нагляду в АПК,СКС на транспорті та зв’язку

Кваліфікаційні вимоги

Вища, інженерно-технічна освіта, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
Вільне володіння державною мовою

Досвіду роботи не потребує

Посадові обов’язки

1) здійснює контроль за виконанням функцій державного управління охороною праці місцевими державними адміністраціями та органами місцевого самоврядування;
2) здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків;
3) здійснює державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, промислової безпеки, у тому числі з питань:
- забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту;
- монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;
- організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці;
4) проводить розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини;
5) здійснює в установленому порядку аналіз та оцінку стану охорони праці і промислової безпеки на підконтрольних об’єктах;
6) забезпечує оприлюднення інформації про стан дотримання законодавства з питань, віднесених до його компетенції;
7) забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням;
8) здійснює розгляд звернень громадян в межах своєї компетенції за дорученням начальника відділу з питань, пов’язаних з діяльністю Управління;
9) складає у встановленому законодавством терміни квартальні та річні графіки перевірок підконтрольних підприємств.


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково, строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу

Умови оплати праці

1.Заробітна плата особи складається з компонентів, визначених у Законі України “Про державну службу”.
2.Розмір посадового окладу визначається відповідно до схеми посадових окладів на посадах державної служби, затвердженої Кабінетом Міністрів України. Розміри надбавок, доплат, премій та компенсацій визначаються відповідно до законодавства з питань державної служби.
3.Особі можуть встановлюватися надбавки за інтенсивність праці та/або за виконання особливо важливої роботи. Встановлення зазначених надбавок здійснюється відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів”

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
88018, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ обл., УЖГОРОД, вул. Минайська 16


Струк Оксана Іванівна
+38-(095)-439-5070
pers-uzdsp@ukr.net

16.06.2021 10:00
Ужгород, вул. Минайська, 16, 4 поверх, з дотриманням протиепідемічних заходів відповідно ПКМУ від 09.12.2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої распіраторної хвороби COVID-19, спричинені коронавірусом SARS-CoV-2”. За обов’язковою фізичною присутністю!
02.06.2021
11.06.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація