Зачекайте
89pracydnepr2021

заступник начальника відділу гірничотехнічного нагляду у вугільній промисловості у м.Павлоград управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ гірничотехнічного нагляду у вугільній промисловості у м. Павлоград

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Готує начальнику відділу пропозиції для внесення в плани роботи відділу. Здійснює контроль за виконанням інспекторським складом відділу плану роботи, рішень, наказів (розпоряджень), доручень керівника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та його заступників, перевіряє роботу інспекторського складу, надає начальнику відділу дані по інспекторському складу з висновками про їх роботу, вживає заходів щодо поліпшення їх роботи та своєчасного усунення виявлених недоліків. Вивчає ділові і професійні якості інспекторського складу, вживає заходів по раціональному їх використанню.
Здійснює контроль за графіком проведення обстежень, за дорученням керівництва Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області, начальника відділу, бере участь і очолює проведення перевірок підконтрольних підприємств. Забезпечує оперативне вирішення поточних питань, що виникають у повсякденній діяльності відділу.
Організовує за спрямуванням та координацією начальника відділу та/або здійснює особисто у порядку, визначеному законодавством, заходи державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб; заходи державного нагляду у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, у тому числі з питань: забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального та колективного захисту; монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва і машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки; одержання роботодавцем дозволу органів Державної служби України з питань праці на виконання робіт підвищеної небезпеки, експлуатацію об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки та дотримання вимог дозволу; організації проведення навчання (в тому числі спеціального) і перевірки знань з питань охорони праці; навчання працівників у сфері поводження з вибуховими матеріалами та перевірки їх знань; правильності розробки родовищ корисних копалин у частині їх безпечної експлуатації; додержання правил проведення геологічних і маркшейдерських робіт під час дослідно-промислової розробки та експлуатації родовищ корисних копалин; додержання правил та технологій переробки вугільної продукції; правильності та своєчасності проведення заходів, що гарантують безпеку людей, майна і навколишнього природного середовища, гірничих виробок і свердловин від шкідливого впливу робіт, пов’язаних із користуванням надрами; готовності державних воєнізованих гірничорятувальних служб та формувань і диспетчерських служб до локалізації та ліквідації наслідків аварій.
Здійснює за спрямуванням та координацією начальника відділу контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконання заходів з усунення причин нещасних випадків. Організовує та проводить розслідування, веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам.
Організовує та/або здійснює особисто державний нагляд (контроль) у сфері гірничих відносин на підприємствах вугільної промисловості, під час проведення гірничих робіт, будівництва та експлуатації, ліквідації або консервації гірничих підприємств.
Вживає заходи, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізації продукції, а також надає пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу в засобах масової інформації та на підконтрольних його відділу підприємствах щодо вимог Закону України «Про охорону праці», про стан аварійності, профзахворювання і травматизму, а також про опрацювання заходів щодо запобігання цим подіям. Організовує та здійснює розгляд звернень громадян з питань, пов’язаних з діяльністю відділу, підготовку проектів відповідей на них.
Контролює ведення у відділі документації, в т.ч. про наглядову діяльність, травматизм у формі, відповідній до встановлених вимог.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокова

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6700 гривень
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

6700 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-794-0939
viddilpersonaludp@gmail.com

11.06.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
31.05.2021
08.06.2021
15.06.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація