Зачекайте
КМДА18.05.2021

директор Департаменту

Регіональний та міський розвиток
Виконавчий орган Київської міської ради
Департамент інформаційно-комунікаційних технологій

Кваліфікаційні вимоги

Освіта Присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра за напрямом підготовки інформаційно-комунікаційні технології, інформаційно-вимірювальні системи, інформаційні системи та технології

Досвід роботи Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років

Володіння державною мовою Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) очолює Департамент інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) (далі – Департамент), до основних завдань якого належить:
забезпечення реалізації державної політики у сферах цифровізації, цифрових трансформацій, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації, розвитку цифрових навичок та цифрових прав громадян, відкритих даних, розвитку регіональних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до мережі «Інтернет» та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу, надання електронних та адміністративних послуг, електронних довірчих послуг та електронної ідентифікації, розвитку IT-індустрії на території міста Києва;
створення, впровадження, забезпечення безперебійного функціонування та модернізація інформаційної інфраструктури системи управління та прийняття рішень для підвищення ефективності, відкритості та прозорості діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у місті Києві (розвиток електронного урядування);
створення, розвиток та забезпечення інформаційної безпеки єдиного інформаційного простору міста Києва з метою надання в електронній формі комплексу адміністративних та інших послуг для фізичних та юридичних осіб, органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування;
забезпечення формування та виконання комплексу організаційно-правових заходів, потрібного для координації та здійснення методичного забезпечення діяльності органів державної влади та органів місцевого самоврядування у місті Києві, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади міста Києва, у сферах цифровізації, цифрових трансформацій, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, електронного урядування та електронної демократії, розвитку інформаційного суспільства, інформатизації, розвитку регіональних електронних інформаційних ресурсів та інтероперабельності, розвитку інфраструктури широкосмугового доступу до мережі «Інтернет» та телекомунікацій, електронної комерції та бізнесу;
реалізація єдиної політики в місті Києві з питань розвитку підприємств, установ, організацій у сферах цифровізації, цифрових трансформацій, цифрового розвитку, цифрової економіки, цифрових інновацій, інформатизації, телекомунікацій, зв’язку та захисту інформації.
Директор Департаменту безпосередньо:
здійснює керівництво Департаментом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в Департаменті;
подає на затвердження в установленому порядку положення про Департамент;
затверджує положення про структурні підрозділи Департаменту, посадові інструкції працівників, розподіляє обов’язки між ними;
подає на затвердження Київському міському голові проєкти кошторису та штатного розпису Департаменту в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
планує роботу Департаменту, вносить пропозиції щодо формування планів роботи виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації);
розпоряджається коштами в межах затвердженого Київським міським головою кошторису Департаменту та несе персональну відповідальність за їх цільове використання;
здійснює добір кадрів;
здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби в Департаменті;
вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи Департаменту;
звітує перед Київським міським головою та перед Київською міською радою у порядку, встановленому Регламентом Київської міської ради, про виконання покладених на Департамент завдань;
видає у межах компетенції накази, організовує й контролює їх виконання;
проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень Департаменту;
забезпечує дотримання працівниками Департаменту правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
відповідає за підготовку, своєчасне погодження та укладення контрактів з керівниками підпорядкованих Департаменту підприємств, установ, організацій. Здійснює аналіз виконання умов та показників укладених контрактів з керівниками цих підприємств, установ, організацій, забезпечує своєчасне продовження та припинення контрактів;
представляє в установленому порядку інтереси Департаменту у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, районними в місті Києві державними адміністраціями, підприємствами, установами та організаціями в Україні та за її межами, укладає від імені Департаменту договори (угоди), видає довіреності;
організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців Департаменту;
здійснює інші передбачені законом повноваження.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад директора Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) складає 12000,00 гривень відповідно до Схеми посадових окладів на посадах державної служби з урахуванням категорій, підкатегорій та рівнів державних органів у 2021 році, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 13 січня 2021 року № 15);
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

12000 - 12000 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
01044, М.КИЇВ, вул. Хрещатик, 36


Пухальська Ольга Анатоліївна
+38-(044)-202-7469
kadry@kma.gov.ua

28.05.2021 10:00
Дата і час початку проведення тестування кандидатів. 28 травня 2021 року 10 год. 00 хв. Місце або спосіб проведення тестування. м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) Місце або спосіб проведення співбесіди (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно). м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів) Місце або спосіб проведення співбесіди з метою визначення суб’єктом призначення або керівником державної служби переможця (переможців) конкурсу (із зазначенням електронної платформи для комунікації дистанційно) м. Київ, вул. Хрещатик, 36 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
18.05.2021
25.05.2021
24.06.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація