Зачекайте
ЦДАЗУ/18.05.2021-1

заступник директора – головний зберігач фондів Центрального державного архіву зарубіжної україніки

Культура та спорт
Центральний державний архів зарубіжної україніки
Керівництво

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища, за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою: не потребує.

Посадові обов’язки

- бере участь у розробленні цільових програм та планів розвитку архівної справи й забезпечує їх виконання;
- узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та в установленому порядку вносить їх до Укрдержархіву;
- створює страхові копії та копії фонду користування документами Національного архівного фонду;
- координує роботу архівних установ щодо виявлення та обліку «зарубіжної архівної україніки», здійснює методичне забезпечення із зазначених питань;
- бере в установленому порядку участь у розроблені та виконанні програм інформатизації архівної справи;
- надає доступ до інформації, якою володіє ЦДАЗУ та яка не міститься в архівних документах, відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»;
- надає допомогу юридичним та фізичним особам, що мають документи Національного архівного фонду, у поліпшенні умов зберігання документів, їх реставрації та створенні фондів користування;
- організовує та здійснює постійне зберігання, охорону, реставрацію і консервацію профільних документів;
- веде державний облік профільних документів Національного архівного фонду незалежно від місця зберігання і форми власності на них та подає відповідні відомості про них Укрдержархіву, здійснює контроль за збереженістю, обліком і використанням відомостей, що містяться в зазначених документах;
- створює та вдосконалює систему довідкового апарату до документів;
- надає користувачам документи і довідковий апарат до них в установленому порядку, повідомляє про документи, інформація з яких може бути використана державними органами та іншими користувачами;
- проводить навчально-виробничу практику студентів навчальних закладів з профільних питань;
- здійснює в межах повноважень, передбачених законом, заходи з цивільного захисту;
- впроваджує в практику роботи ЦДАЗУ прогресивні технології організації праці, управління і господарювання; забезпечує охорону праці, правовий і соціальний захист працівників ЦДАЗУ;
- координує і спрямовує діяльність відділу забезпечення збереженості та обліку документів;
- проводить роз’яснювальну роботу серед населення з питань законодавства про Національний архівний фонд;
- організовує вивчення, узагальнення і поширення передового досвіду, впроваджує наукові досягнення і прогресивні методи роботи в архівній справі та діловодстві;
- виконує інші завдання та функції, що витікають з покладених на ЦДАЗУ завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 10600,00 грн;
Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Рівень заробітної плати

10600 - 10600 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03110, М.КИЇВ, вул. Солом’янська, 24, корп.2


Бабенко Олег Олександрович
+38-(044)-520-0517
o.babenko.tsdazu@arch.gov.ua

25.05.2021 10:00
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24 Державна наукова архівна бібліотека (2 поверх, читальний зал) о 10 год. 00 хв. 25 травня 2021 року Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів. Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів. Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково.
18.05.2021
24.05.2021
27.05.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація