Зачекайте
ЦДАЗУ/18.05.2021-2

начальник відділу формування Національного архівного фонду

Культура та спорт
Центральний державний архів зарубіжної україніки
Відділ формування НАФ

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища, за освітнім ступенем не нижче магістра.
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою: не потребує.

Посадові обов’язки

- здійснює керівництво відділу формування Національного архівного фонду (далі – відділ), визначає розподіл обов’язків між працівниками відділу, координує та контролює їх діяльність;
- організовує роботу відділу щодо формування НАФ, комплектування архіву профільними документами, надає методичну допомогу з питань діловодства юридичним та фізичним особам, що мають документи НАФ;
- забезпечує ефективне виконання покладених на відділ планових завдань щодо реалізації державної політики у сфері архівної справи та діловодства;
- формує та погоджує положення про відділ, посадові інструкції працівників відділу;
- у межах наданих повноважень визначає політику та стратегію діяльності відділу;
- готує пропозиції до перспективних і поточних планів розвитку архівної справи з питань, що належать до компетенції відділу;
- складає плани роботи відділу, а також відповідний розділ перспективних і річних планів розвитку архівної справи архіву, готує звіти про їх виконання;
- здійснює керівництво роботою щодо визначення й уточнення джерел комплектування архіву профільними документами;
- забезпечує подання на розгляд ЕПК архіву описів справ постійного зберігання, з особового складу, номенклатур справ, списків установ профілю комплектування, документи яких підлягають і не підлягають прийманню на державне зберігання;
- бере участь у складанні списків – джерел формування НАФ та комплектування архіву;
- організовує та проводить наради, семінари працівників відділу;
- бере участь у роботі конференцій, нарад, семінарів з профільних відділу питань, а також у роботі дорадчих органів архіву;
- впроваджує результати наукових досліджень та прогресивні методи у практику роботи відділу;
- вживає необхідних заходів щодо підвищення кваліфікації працівників;
- забезпечує дотримання працівниками відділу законодавства України з питань державної служби та запобігання корупції;
- контролює дотримання працівниками відділу правил і норм охорони праці, виробничої й трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного захисту;
- виконує інші завдання та функції, що витікають з покладених на відділ завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050,00 грн.;
Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Рівень заробітної плати

7050 - 7050 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03110, М.КИЇВ, вул. Солом’янська, 24, корп.2


Бабенко Олег Олександрович
+38-(044)-520-0517
o.babenko.tsdazu@arch.gov.ua

25.05.2021 12:00
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24 Державна наукова архівна бібліотека (2 поверх, читальний зал) о 12 год. 00 хв. 25 травня 2021 року Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів. Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів. Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково.
18.05.2021
24.05.2021
27.05.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація