Зачекайте
ЦДАЗУ/18.05.2021-3

головний спеціаліст відділу формування Національного архівного фонду

Культура та спорт
Центральний державний архів зарубіжної україніки
Відділ формування НАФ

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища освіта за освітнім ступенем не нижче бакалавра, молодшого бакалавра.
Досвід роботи: не потребує.
Володіння державною мовою: вільне володіння державною мовою.
Володіння іноземною мовою: не потребує.

Посадові обов’язки

- бере участь у формуванні НАФ, комплектуванні архіву профільними документами, надає методичну допомогу з питань діловодства юридичним та фізичним особам, що мають документи НАФ;
- забезпечує ефективне виконання покладених на відділ планових завдань щодо реалізації державної політики у сфері архівної справи;
- готує пропозиції до перспективних і поточних планів розвитку архівної справи з питань, що належать до компетенції відділу;
- здійснює роботу щодо визначення й уточнення джерел комплектування архіву профільними документами;
- готує на розгляд ЕПК архіву описи справ постійного зберігання, списки установ профілю комплектування, документи яких підлягають і не підлягають прийманню на державне зберігання;
- готує розділи опису справ постійного зберігання, що стосуються відділу формування НАФ, для зведення у річний опис справ постійного зберігання архіву;
- приймає участь у проведенні нарад, семінарів, що належать до компетенції відділу. Бере участь у роботі конференцій, нарад, семінарів з профільних відділу питань, а також у роботі дорадчих органів архіву;
- впроваджує результати наукових досліджень та прогресивні методи у практику роботи відділу;
- дотримується правил і норм охорони праці, виробничої й трудової дисципліни, правил внутрішнього трудового розпорядку та протипожежного захисту;
- контролює ведення облікових документів, своєчасність та правильність їх заповнення;
- виконує інші завдання та функції, що витікають з покладених на відділ завдань.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково. Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку.

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500,00 грн.
Інші надбавки, доплати та премії – відповідно до Закону України «Про державну службу» та постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами).

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03110, М.КИЇВ, вул. Солом’янська, 24, корп.2


Бабенко Олег Олександрович
+38-(044)-520-0517
o.babenko.tsdazu@arch.gov.ua

25.05.2021 14:00
03110, м. Київ, вул. Солом’янська, 24 Центральний державний архів зарубіжної україніки (3 поверх, читальний зал) о 14 год. 00 хв. 25 травня 2021 року Проведення тестування за фізичної присутності кандидатів. Проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів. Про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково.
18.05.2021
24.05.2021
27.05.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація