Зачекайте
099287

державний секретар Міністерства енергетики та захисту довкілля

Енергетика
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Секретаріат Національної тристоронньої соціально-економічної ради
Секретаріат Кабінету Міністрів України

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта:
- ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи:
- загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сфері розвитку водного господарства; у сфері геологічного вивчення та раціонального використання надр; у сфері ефективного використання паливно-енергетичних ресурсів, енергозбереження, відновлюваних джерел енергії та альтернативних видів палива, а також у сфері охорони навколишнього природного середовища, в електроенергетичному, ядерно-промисловому, вугільно-промисловому, торфодобувному, нафтогазовому та нафтогазопереробному комплексах; у сфері рибного господарства та рибної промисловості, охорони, лісового та мисливського господарства — не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях
3. Володіння державною мовою:
- вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою:
- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Посадові обов’язки

1) організація роботи апарату Мінекоенерго;
2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Мінекоенерго та подання їх на розгляд Міністра;
3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом Мінекоенерго Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінекоенерго та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітування про їх виконання;
4) підготовка та подання Міністрові для затвердження планів роботи Мінекоенерго, звітування про їх виконання;
5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису Мінекоенерго;
6) призначення на посади та звільнення з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінекоенерго, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
7) прийняття на роботу та звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінекоенерго, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінекоенерго;
9) представлення Мінекоенерго як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
10) видання наказів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його компетенції, та здійснення контролю за їх виконанням;
11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну або нижчу посаду до іншого державного органу.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад — 24 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

Рівень заробітної плати

24000 грн.

Категорія посади

А

Статус вакансії

Опублікована
01008, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, вул. Михайла Грушевського, 12/2


Велієва Олеся Валеріївна
+38-(044)-256-0001
velieva@nads.gov.ua

08.11.2019
21.11.2019
13.11.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація