Зачекайте
099286

державний секретар Міністерства розвитку громад та територій

Регіональний та міський розвиток
Секретаріат Кабінету Міністрів України
Секретаріат Кабінету Міністрів України

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта:
- ступінь вищої освіти — не нижче магістра
2. Досвід роботи:
- загальний стаж роботи — не менше семи років;
- досвід роботи на посадах державної служби категорії “А” чи “Б” або на посадах не нижче керівників структурних підрозділів в органах місцевого самоврядування чи досвід роботи на керівних посадах у сферах розвитку місцевого самоврядування, територіальної організації влади та адміністративно-територіального устрою, державної житлової політики, благоустрою населених пунктів, житлово-комунального господарства, будівництва, містобудування, просторового планування територій та архітектури, технічного регулювання у будівництві, архітектурно-будівельного контролю та нагляду, контролю житлово-комунального господарства та забезпечення енергетичної ефективності будівель — не менше трьох років або досвід реформування чи управління змінами у великих організаціях
3. Володіння державною мовою:
- вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою:
- володіння іноземною мовою, яка є однією з офіційних мов Ради Європи (англійська та/або французька)

Посадові обов’язки

1) організація роботи апарату Мінрегіону;
2) забезпечення підготовки пропозицій щодо виконання завдань Мінрегіону та подання їх на розгляд Міністра;
3) організація та здійснення контролю за виконанням апаратом Мінрегіону Конституції та законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів України, наказів Мінрегіону та доручень Міністра, його першого заступника, заступників, звітування про їх виконання;
4) підготовка та подання Міністрові для затвердження планів роботи Мінрегіону, звітування про їх виконання;
5) затвердження за погодженням з Мінфіном штатного розпису та кошторису Мінрегіону;
6) призначення на посади і звільнення з посад у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців апарату Мінрегіону, присвоєння їм рангів державних службовців, прийняття рішення щодо їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;
7) прийняття на роботу і звільнення з роботи в порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників апарату Мінрегіону, прийняття рішення щодо їх заохочення, притягнення до дисциплінарної відповідальності;
8) забезпечення в установленому порядку організації підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців та інших працівників Мінрегіону;
9) представлення Мінрегіону як юридичної особи в цивільно-правових відносинах;
10) видання наказів організаційно-розпорядчого характеру з питань, що належать до його компетенції, та здійснення контролю за їх виконанням;
11) здійснення інших повноважень, визначених законом.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду — призначення на посаду строком на п’ять років, якщо інше не передбачено законом, з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу на ще один строк або переведення на рівнозначну чи нижчу посаду до іншого державного органу.

Умови оплати праці

1) посадовий оклад — 24 000 гривень;
2) надбавка до посадового окладу за ранг — відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15 “Питання оплати праці працівників державних органів” (Офіційний вісник України, 2017 р., № 9, ст. 284);
3) інші надбавки, доплати та премії відповідно до статті 52 Закону України “Про державну службу”;
4) додаткові стимулюючі виплати у вигляді надбавки за інтенсивність праці та надбавки за виконання особливо важливої роботи відповідно до Положення про застосування стимулюючих виплат державним службовцям, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 р. № 15.

Рівень заробітної плати

24000 грн.

Категорія посади

А

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01008, м.Київ, М.КИЇВ, М.КИЇВ, вул. Михайла Грушевського, 12/2


Велієва Олеся Валеріївна
+38-(044)-256-0001
velieva@nads.gov.ua

08.11.2019
21.11.2019
13.11.2019

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація