Зачекайте
85pracydnepr2021

заступник начальника відділу з питань додержання законодавства про працю, застрахованих осіб, зайнятість, працевлаштування інвалідів та з питань дитячої праці у Криворізькому регіоні управління з питань праці

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління з питань праці
Відділ з питань додержання законодавства про працю у Криворізькому регіоні

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснення за спрямуванням та координацією начальника відділу та у разі його відсутності керівництво роботою відділу та несе відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Відділ і здійснення ним своїх повноважень відповідно до посадової інструкції.
Забезпечення в межах наданих повноважень ефективного виконання завдань відділом під час проведення заходів державного контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення; дотриманням підприємствами, установами, організаціями, у тому числі підприємствами, організаціями громадських організацій осіб з інвалідністю, фізичними особами, які використовують найману працю, законодавства про зайнятість та працевлаштування осіб з інвалідністю; законодавства про загальнообов’язкове державне соціальне страхування; здійснення в установленому законодавством порядку державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки в сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки та потенційно небезпечними об’єктами, з питань проведення ідентифікації та декларування безпеки об’єктів підвищеної небезпеки; проведення розслідувань аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню.
Організація та/або здійснення особисто у порядку, визначеному законодавством заходів державного нагляду за здійсненням виконавчими органами міських рад міст обласного значення, сільських, селищних, міських рад об’єднаних територіальних громад повноважень, визначених відповідно частиною третьою статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».
Виконання рішень державних органів, наказів (розпоряджень), доручень керівників, наданих на підставі та у межах повноважень. Забезпечення збирання, узагальнення, аналізу та надання інформації (звітів) з питань, які свідчать про виконання доручень щодо здійснення державного контролю, розгляду звернень громадян або виконання доручень, підготовка оперативної та статистичної звітності про роботу відділу та надання її у визначеному порядку, за спрямуванням та координацією начальника відділу.
Додержання вимог Кодексу України про адміністративні правопорушення при складанні протоколів про адміністративну відповідальність, своєчасна підготовка адміністративних матеріалів до суду та контроль результатів розгляду зазначених справ судами. Вжиття заходів, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізації продукції, а також надання пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.
Ознайомлення із матеріалами та висновками по актам інспекторів з питань праці відділу у відношенні повноти, об’єктивності, обґрунтованості та всебічності проведення заходу контролю, до закінчення заходу контролю (нагляду) за спрямуванням та координацією начальника відділу.
Дотримання термінів під час розгляду звернень громадян, фізичних або юридичних осіб, надання публічної інформації або при виконанні доручень керівництва, при цьому не допускати формального відношення, необґрунтованої відмови або невжиття всіх необхідних заходів реагування під час розгляду звернень, надання публічної інформації або при виконанні доручень.
Забезпечення об’єктів відвідування, його працівників або громадськість інформацією та консультаціями з питань дотримання законодавства про працю.
Забезпечення формування єдиних справ розпорядчих документів, що приймаються особисто або відділом під час здійснення заходів державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності у відповідності до вимог наказу Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 03.07.2017 № 961.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова

Умови оплати праці

посадовий оклад – 6700 гривень;
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами);
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»

Рівень заробітної плати

6700 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-722-2939
viddilpersonaludp@gmail.com

17.05.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
05.05.2021
12.05.2021
24.05.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація