Зачекайте
27042101

головний державний інспектор Територіального відділу організації роботи організаційно-розпорядчого управління

Фінанси
Головне управління ДПС у Кіровоградській області
Організаційно-розпорядче управління
Територіальний відділ організації роботи

Кваліфікаційні вимоги

вища за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра, фінансово-економічного, юридичного або гуманітарного спрямування
Не потребує
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

координація роботи та організація виконання завдань, спрямованих на забезпечення виконання структурними підрозділами ГУ завдань, визначених законами України, указами та дорученнями Президента України, актами Кабінету Міністрів України, дорученнями Прем’єр-міністра України, нормативно-правовими актами, розпорядчими документами, дорученнями ДПС України та Головного управління ДПС у Кіровоградській області (далі - ГУ ДПС в області);
організація роботи щодо поточного планування діяльності ГУ ДПС в області та структурних підрозділів зокрема;
здійснення системного автоматизованого контролю за виконанням в ГУ ДПС у Кіровоградській області контрольних завдань, а саме:
- аналіз електронних копій документів, що підтверджують виконання контрольних завдань, та надання оцінки повноти і своєчасності їх виконання;
- здійснення моніторингу стану виконавської дисципліни щодо виконання контрольних завдань;
- підготовка аналітичних та інформаційних матеріалів для керівництва про стан виконання контрольних завдань, внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності працівників структурних підрозділів за невиконання або неналежне виконання у встановлені терміни таких завдань
здійснення системної оцінки рівня виконавської дисципліни у структурних підрозділах ГУ, з виконання контрольних завдань, а саме здійснення систематичного щотижневого аналізу стану виконавської дисципліни в ГУ ДПС в області при виконанні контрольних завдань та вжиття заходів щодо поліпшення рівня виконавської дисципліни;
забезпечення співпраці з інститутами громадянського суспільства, представниками бізнес-спільноти, сприяння участі громадськості у реалізації державної політики за напрямами діяльності ДПС;
організація роз’яснювальної роботи у ЗМІ щодо практики застосування законодавства з питань, що належать до компетенції ДПС;
участь у забезпеченні єдиної інформаційної політики ДПС та її територіальних органів;
інформування суспільства про показники роботи, напрями та підсумки діяльності ГУ;
здійснення інших повноважень, визначених законодавством, Положенням про ГУ ДПС в області та положенням про відділ.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

- строкова - строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

Надбавка за вислугу років, надбавка за ранг державного службовця, надбавка за інтенсивність праці (Закон України
від 10 грудня 2015 року № 889-VIII «Про державну службу», постанова Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року
№ 15 «Питання оплати праці працівників державних органів»
(із змінами і доповненнями).
За результатами роботи та за наявності достатнього фонду оплати праці – премія.

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
25006, КІРОВОГРАДСЬКА ОБЛАСТЬ обл., КРОПИВНИЦЬКИЙ, ЛЕНІНСЬКИЙ, вул. Велика Перспективна, 55


Ротар Алла Володимирівна
+38-(052)-236-6957
kr.staff@sfs.gov.ua.

07.05.2021 10:00
Проведення тестування дистанційно, шляхом використання кандидатом комп’ютерної техніки та підключення через особистий кабінет на Єдиному порталі вакансій державної служби м. Кропивницький, вул. Велика Перспективна, 55 (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
27.04.2021
05.05.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація