Зачекайте
74pracydnepr2021

головний державний інспектор відділу нагляду у металургії та машинобудуванні, енергетиці та газової промисловості у м. Дніпро управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду у металургії та машинобудуванні, енергетиці та газової промисловості у м. Дніпро

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра, бакалавра;
досвід роботи не потребує;
вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює в установленому законодавством порядку державний нагляд (контроль) за додержанням законодавства з охорони праці в частині безпечного ведення робіт, гігієни праці, промислової безпеки, безпеки в сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення, а також з питань нагляду та контролю за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове державне соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб, у тому числі з питань: будівництва, реконструкції та експлуатації об’єктів підвищеної небезпеки, потенційно небезпечних об’єктів і виробництв; застосування технологій, технологічних процесів, машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва; забезпечення працівників спеціальним одягом, спеціальним взуттям та іншими засобами індивідуального і колективного захисту; виготовлення, монтажу, ремонту, реконструкції, налагодження, випробування і безпечної експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів виробництва; облаштування системами автоматичного контролю і управління технологічними процесами та станом виробничого середовища; проведення робіт у сфері поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; під час експлуатації електроустановок споживачів (технологічного електрообладнання) напругою понад 1000 В; у житлово-комунальному господарстві (міське освітлення, безпечна експлуатація електроустановок споживачів напругою понад 1000 В); організація та здійснення державного регулювання і контролю у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки.
Організація та здійснення державний нагляду (контролю): у сфері функціонування ринку природного газу щодо підтримання належного технічного стану систем, вузлів і приладів обліку природного газу на об’єктах його видобутку та забезпечення безпечної і надійної експлуатації об’єктів Єдиної газотранспортної системи; у нафтогазовому комплексі (газовидобувні та нафтовидобувні виробництва (включаючи діючий фонд експлуатаційних свердловин), підприємства та організації, що споруджують та експлуатують магістральні газопроводи, нафтопроводи, нафтопродуктопроводи, підприємства та організації, що споруджують та експлуатують системи газопостачання природним і зрідженим газом, промислові газовикористовуючі установки всіх форм власності).
За дорученням керівництва відділу та управління бере участь у роботі комісії з перевірки знань при проведенні технічного та правового навчання. Здійснює нагляд за дотриманням вимог порядку проведення навчання і перевірки знань з питань промислової безпеки, охорони праці посадових осіб та працівників.
Проводить, в межах своїх повноважень, розслідування та веде облік аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, аналізує їх причини, готує пропозиції щодо запобігання таким аваріям і випадкам. Здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням та обліком, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків.
Здійснює контроль за виконанням приписів, актів виданих роботодавцям за результатами перевірок. Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладає адміністративні стягнення.
Надає керівництву відділу пропозиції щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, інших виробничих об’єктів, а також щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працівників.
Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу на підконтрольних підприємствах щодо вимог Закону України «Про охорону праці», про стан аварійності, і травматизму, а також про опрацювання заходів щодо запобігання цим подіям.
Розробляє квартальні плани роботи та щомісячні графіки обстеження піднаглядових підприємств. Веде документацію про наглядову діяльність у формі, здатній для машинної обробки, у відповідності до встановлених вимог.
Розглядає звернення громадян з питань, що входять до компетенції відділу та готує проекти відповідей. В межах повноважень вживає заходи для вирішення порушених у зверненнях питань, а також до виявлення та усунення причин, що призводять до подання громадянами скарг.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокова

Умови оплати праці

посадовий оклад – 5500 гривень
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-722-2939
viddilpersonaludp@gmail.com

21.05.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м. Дніпро вул. Казакова 1Д
23.04.2021
17.05.2021
19.05.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація