Зачекайте
67pracydnepr2021

заступник начальника управління - начальник відділу нагляду у гірничодобувній промисловості у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки (робоче місце у м. Кривий Ріг)

Соціальна сфера
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки
Відділ нагляду у гірничодобувній промисловості у м. Кривий Ріг

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

За спрямуванням та координацією начальника управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки (далі – Управління) здійснює організацію роботи структурних підрозділів Управління. Здійснює керівництво роботою відділу нагляду у гірничодобувній промисловості у м. Кривий Ріг управління гірничого нагляду, нагляду в промисловості і на об’єктах підвищеної небезпеки (далі – Відділ) і несе відповідальність за виконання завдань і функцій, визначених Положенням про Відділ і здійснення ним своїх повноважень відповідно до посадової інструкції.
Організовує, забезпечує та контролює виконання підлеглими працівниками в установлені строки рішень, наказів (розпоряджень), керівника Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області (далі - Управління Держпраці) та його заступників, доручень начальника Управління, несе персональну відповідальність за стан виконавської дисципліни, порядку ведення діловодства, вимог нормативно-правових актів з охорони праці, правил пожежної безпеки в Управлінні та Відділі. Контролює додержання співробітниками Управління, Відділу правил внутрішнього службового (трудового) розпорядку. Здійснює в установленому порядку оцінювання результатів службової діяльності державних службовців Відділу. Організовує і проводить роботу, пов’язану з підвищенням кваліфікації працівників Управління та Відділу.
Здійснює контроль за своєчасністю та об’єктивністю розслідування нещасних випадків на виробництві, їх документальним оформленням і веденням обліку, виконанням заходів з усунення причин нещасних випадків; здійснює аналітичне та нормативно-правове забезпечення наглядової діяльності структурних підрозділів Управління, аналіз та узагальнення її результатів. За рішенням керівництва Управління Держпраці проводить розслідування аварій і нещасних випадків, які підлягають спеціальному розслідуванню, організовує ведення їх обліку та забезпечує здійснення аналізу причини настання аварій і нещасних випадків, підготовку пропозицій щодо їх запобігання.
За спрямуванням та координацією начальника Управління організовує та/або здійснює особисто, у порядку визначеному законодавством, заходи державного нагляду (контролю) за додержанням законодавства у сферах охорони праці, промислової безпеки, гігієни праці на підприємствах гірничорудної та нерудної промисловості, поводження з вибуховими матеріалами промислового призначення; у сфері державного гірничого нагляду; у сфері діяльності, пов’язаної з об’єктами підвищеної небезпеки; а також за додержанням законодавства про працю, зайнятість населення, загальнообов’язкове соціальне страхування в частині призначення, нарахування та виплати допомоги, компенсацій, надання соціальних послуг та інших видів матеріального забезпечення з метою дотримання прав і гарантій застрахованих осіб.
Розглядає матеріали щодо погодження: ліквідації та консервації гірничих об’єктів та або їх ділянок, споруд, пов’язаних із користуванням надрами, в установленому законодавством порядку; проектів стандартів, технічних умов, інших документів на засоби праці та виробництва, технологічні процеси; проектів проведення дослідно-промислового видобування корисних копалин, проектів і щорічних планів їх видобування та переробки, а також проектів будівництва підземних споруд щодо додержання вимог Гірничого закону України, законодавства з промислової безпеки та охорони праці;
- проектів планів розвитку гірничих робіт щодо їх безпечного ведення, а також норм відбору, втрат корисних копалин на підприємствах, що видобувають тверді, рідкі та газоподібні корисні копалини.
Бере участь: у прийнятті закінчених будівництвом об’єктів промислового та виробничого призначення, об’єктів, машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки у випадках передбачених законодавством; у розслідуванні обставин і причин аварій, розкрадання та втрат вибухових матеріалів промислового призначення, приймає за матеріалами зазначеного розслідування у межах своєї компетенції відповідні рішення; у роботі комісій з розслідування нещасних випадків на виробництві.
Забезпечує та здійснює своєчасний та якісний розгляд звернень громадян з питань, які стосуються діяльності Управління Держпраці. Забезпечує роботодавців і працівників інформацією та роз’ясненнями щодо ефективних засобів дотримання законодавства та запобігання можливим його порушенням
Складає у випадках, передбачених законом, протоколи про адміністративні правопорушення, розглядає справи про такі правопорушення і накладення адміністративних стягнень. Вживає заходи, відповідно до вимог законодавства щодо заборони, зупинення, припинення, обмеження експлуатації підприємств, окремих виробництв, цехів, дільниць, робочих місць, будівель, споруд, приміщень, випуску та експлуатації машин, механізмів, устаткування, транспортних та інших засобів праці, виконання певних робіт, у тому числі пов’язаних із користуванням надрами, застосуванням нових небезпечних речовин, реалізації продукції, а також надає пропозиції щодо скасування або припинення дій виданих дозволів і ліцензій до усунення порушень, які створюють загрозу життю працюючих.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокова

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7800 гривень
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»
надбавка до посадового окладу за ранг відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

7800 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова , буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-722-2939
viddilpersonaludp@gmail.com

21.05.2021 09:00
тестування та співбесіди проводяться за фізичною присутністю кандидата за адресою: м.Дніпро вул. казакова 1Д
23.04.2021
17.05.2021
31.05.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація