Зачекайте
b0402202112

Начальник Одеської митниці

Публічне адміністрування/ Державне управління
Державна митна служба України
Одеська митниця

Кваліфікаційні вимоги

Освіта - вища за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, бо досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснення керівництва діяльністю, організація та забезпечення виконання митницею завдань і функцій, визначених у положенні про митницю, несення персональної відповідальності за організацію та результати її діяльності. Забезпечення та здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з питань митної справи на території України у зоні своєї діяльності.
Подання Голові Держмитслужби на затвердження плану роботи митниці та звіту про його виконання.
Здійснення добору персоналу, призначення на посади та звільнення з посад державних службовців, в тому числі покладання виконання обов’язків, у порядку, передбаченому законодавством про державну службу та розпорядчими документами Держмитслужби, присвоєння спеціальних звань державним службовцям, прийняття рішення про заохочення та/або притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців, документальне оформлення вступу на державну службу, її проходження та припинення, укладення та розривання контрактів про проходження державної служби та виконання інших функцій, передбачених законодавством про державну службу та з питань кадрової служби.
Забезпечення організації підготовки, підвищення рівня професійної компетентності посадових осіб і працівників митниці, оцінювання результатів їх службової діяльності в межах повноважень, визначених законодавством про державну службу.
Затвердження положень про структурні підрозділи митниці і посадових інструкцій працівників, здійснення підписання наказів, інших документів організаційно-розпорядчого характеру митниці, а також листів до територіальних органів Держмитслужби, підприємств, установ та організацій з питань діяльності митниці, службових листів, доповідних записок, довідок і документів інформаційного, довідкового або аналітичного характеру, підготовлені керівництву Держмитслужби або структурним підрозділам, підписання інших документів з питань діяльності митниці у межах, визначених законодавством.
Здійснення в межах повноважень контролю за надходженням до бюджетів та державних цільових фондів податків і зборів, митних та інших платежів за результатами митного контролю та митного оформлення товарів, митне оформлення яких здійснює митниця, прогнозування та проведення аналізу надходження податків і зборів, інших платежів, визначених Податковим та Митним кодексами України, вивчення впливу соціально-економічного розвитку регіону і змін законодавства на надходження податків, інших платежів, розробка пропозицій щодо збільшення їх обсягу та зменшення втрат бюджету.
Здійснення прийому громадян, прийняття у межах компетенції рішення про розгляд (про продовження строку розгляду) звернень (запитів) громадян, народних депутатів України, платників податків, органів державної влади, правоохоронних органів, органів судової влади та інших суб’єктів права на звернення з питань, пов’язаних з діяльністю митниці, та запитів щодо отримання публічної інформації, а також здійснення розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність посадових осіб та інших працівників митниці (включаючи заступника начальника митниці) та митних постів.
Організація планово-фінансової роботи в митниці, здійснення контролю за використанням фінансових і матеріальних ресурсів, ефективним і цільовим використанням бюджетних коштів, забезпечення організації та ведення бухгалтерського обліку, фінансово-господарської діяльності митниці та складання звітності.
Укладання та підписання договорів (додаткових угод) та проведення публічних закупівель.
Здійснення організації процедур з приймання на склади і в касу митниці вилучених та прийнятих на зберігання відповідно до митного законодавства майна, цінностей та їх видачі в установленому порядку

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Строково, на умовах укладання контракту (відповідно до частини п’ятої статті 570 Митного кодексу України, частини п’ятої статті 3 та статті 31-1 Закону України від 10 грудня 2015 р. № 889-VIII «Про державну службу»

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 18 000 гривень;
- надбавка за спеціальне звання посадових осіб митних органів відповідно до постанови Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2020 року № 310 «Питання оплати праці посадових осіб та працівників Державної митної служби»;
- надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному Порядком встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премій посадовим особам митних органів та працівникам спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2020 року № 310;
- інші надбавки, доплати та премії у розмірі, визначеному Порядком встановлення, призупинення, зменшення чи скасування надбавок та встановлення премій посадовим особам митних органів та працівникам спеціалізованого підрозділу митних органів, які безпосередньо здійснюють розроблення програмного забезпечення для митних органів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 24 квітня 2020 року № 310

Рівень заробітної плати

18000 - 18000 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
04119, М.КИЇВ, вул. Дегтярівська, 11-г


Зозуля Юлія Іванівна
+38-(044)-481-1957
julia.zozulya@customs.gov.ua

06.05.2021 09:00
06 травня 2021 року 09 год. 00 хв. м. Київ, вул. Дегтярівська, 11 Г (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) Проведення співбесіди дистанційно, в режимі відеоконференції https://joinmeeting.uc.customs.gov.ua
22.04.2021
28.04.2021
04.06.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація