Зачекайте
000599

керівник експертної групи з питань впровадження системи ’Електронне здоров’я’ Директорату медичних послуг

Охорона здоров'я
Міністерство охорони здоров’я України
Директорат медичних послуг
Експертна група з питань впровадження системи ’Електронне здоров’я’

Кваліфікаційні вимоги

Ступінь вищої освіти не нижче магістра. Досвід роботи на посадах державної служби категорій ’Б’ чи ’В’ або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

здійснення загального керівництва діяльністю Експертної групи, організація планування роботи, забезпечення виконання покладених на неї завдань і функцій;
підготовка та надання на розгляд генеральному директору Директорату аналітичні матеріали, пропозиції щодо шляхів вирішення проблем у сфері компетенції, зокрема щодо альтернативних варіантів розв’язання виявлених проблем, на основі проведеної оцінки та визначення переваг та ризиків, узгодження інтересів, цілей та шляхів розв’язання існуючих проблем з Програмами діяльності Уряду;
організація проведення аналізу нормативно-правих актів у сфері впровадження електронної системи охорони здоров’я, а саме поліпшення управління інформацією у галузі охорони здоров’я України, створення регуляторного та інституційного середовища, яке допоможе координувати, стимулювати та інтегрувати розвиток рішень з електронної охорони здоров’я на всіх рівнях, посилення здатності МОЗ здійснювати планування, реалізацію та моніторинг програм у галузі охорони здоров’я (далі - у сфері компетенції Експертної групи) з метою виявлення прогалин та неузгодженостей, узагальнення практики застосування законодавства, розроблення пропозиції щодо його вдосконалення;
розроблення нормативно-правових актів з питань впровадження реформи системи охорони здоров’я;
організація проведення моніторингу та оцінювання результатів реалізації державної політики у сфері компетенції за визначеними показниками досягнення поставлених цілей, підготовка пропозиції щодо продовження, перегляду або коригування державної політики;
організація проведення фінансово-економічних розрахунків обсягу фінансових та матеріальних витрат, необхідних для забезпечення формування та реалізації державної політики у сфері компетенції, визначення джерел покриття можливих втрат доходів або додаткових видатків державного бюджету;
проведення моніторингу реалізації заходів другого компоненту «Зміцнення урядування МОЗ України у галузі охорони здоров’я» (кластерів «Розвиток електронної охорони здоров’я» і «Розбудова спроможностей») спільного зі Світовим банком проекту «Поліпшення охорони здоров’я на службі у людей»;
забезпечення здійснення консультацій із заінтересованими сторонами щодо визначення проблем у сфері компетенції Експертної групи, з метою їх залучення до процесу формування державної політики;
організація збору та аналізу інформації щодо впровадження електронної системи охорони здоров’я;
підготовка відповіді на запити фізичних та юридичних осіб з питань, що знаходяться у межах компетенції Експертної групи;
організація нарад з питань, що належать до компетенції Експертної групи;
забезпечення дотримання працівниками Експертної групи правил внутрішнього службового розпорядку, правил з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної безпеки, вимог Інструкції з діловодства у МОЗ України;
аналіз результатів роботи Експертної групи, вжиття заходів щодо усунення недоліків та закріплення позитивних тенденцій;
надання пропозицій генеральному директору Директорату про призначення на посади, звільнення з посад та переміщення працівників Експертної групи, своєчасне заміщення вакансій, заохочення та накладання стягнень, сприяє підвищенню кваліфікації працівників;
здійснення контролю за ведення діловодства, збереженням документів. Організація роботи з документами у відповідності з законодавством;
виконання інших завдання генерального директора Директорату.

Оголошення про добір

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення добору

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

посадовий оклад – 8 900 грн.;
надбавка за виконання особливо важливої роботи – 33 000 – 45 000 грн.;
надбавка за вислугу років – 3 відсотки посадового окладу за кожний календарний рік стажу державної служби, але не більше 50 відсотків посадового окладу;
надбавка за ранг державного службовця – 500 – 800 грн.;
інші виплати, премії – у разі встановлення

Рівень заробітної плати

42400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат добору

Результат добору
01021, М.КИЇВ, ВУЛИЦЯ ГРУШЕВСЬКОГО, будинок 7


Стахівський Сергій Миколайович
+38-(044)-200-0789
moz.gov_@ukr.net

06.03.2018
26.03.2018

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація