Зачекайте
99348

Головний спеціаліст Свалявського районного відділу

Публічне адміністрування/ Державне управління
Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області
Головне управління Державної міграційної служби України в Закарпатській області

Кваліфікаційні вимоги

вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра;
вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Приймає та контролює строки передачі інформації про реєстрацію/зняття з реєстрації місця проживання/перебування від виконавчих органів сільських, селищної рад, їх посадових осіб, сільських голів (у разі коли відповідно до закону виконавчий орган сільської ради не утворено) (далі-орган реєстрації), що здійснюють реєстрацію / зняття з реєстрації місця проживання/перебування фізичних осіб на території відповідної адміністративно - територіальної одиниці, на яку поширюються повноваження відповідної сільської, селищної ради до територіальних органів та підрозділів ДМС для внесення її до відомчої інформаційної системи ДМС Єдиного державного демографічного реєстру;
Передає отриману від органу реєстрацію інформацію до відповідного територіального органу ДМС для актуалізації даних його картотеки та внесення інформації до відомчої інформаційної системи ДМС;
У разі необхідності для виконання завдань, покладених на ДМС надсилає запити до реєстрів територіальних громад щодо перевірки та уточнення інформації про місце проживання/перебування осіб;
Відповідає у відділі за станом роботи щодо прийому громадян з питань виготовлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон;
Відповідно до порядку оформлення, видачі, обміну, пересилання, вилучення, повернення державі, знищення паспорта громадянина України для виїзду за кордон. Його тимчасового затримання та вилучення, із застосуванням відповідного комплекту обладнання для оформлення документів та спеціального програмного забезпечення відомчої інформаційної системи (ВІС);
Здійснює прийом громадян з питань виготовлення та видачі паспорта громадянина України для виїзду за кордон (у тому числі отримання від цифрованих відбитків пальців рук);
Здійснює оформлення заяв-анкет осіб, які клопочуть про виготовлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон та готує їх для проведення необхідних перевірок на погодження в Головному управлінні;
Контролює наявність необхідних централізованих перевірок Державної фіскальної служби (ДФС);
Вносить до ВІС дані про перевірені та погоджені у головному управлінні заяви-анкети на вищий рівень для здійснення друку паспортів громадянина України для виїзду за кордон;
Друкує відповідні облікові картки після видачі громадянам виготовлених паспортів громадянина України для виїзду за кордон, відповідає за стан ведення їх картотеки та зберігання заяв-анкет після видачі паспортів громадянина України для виїзду за кордон;
Відповідає за надання до Головного управління матеріалів (актів знищення) щодо списання та знищення, зданих до Відділу паспортів громадянина України для виїзду за кордон та проїзних документів дитини;
Для забезпечення належної роботи та умілого використання в своїй роботі, зберігає керівні вказівки (рекомендації) за напрямком своєї діяльності, що надходять із Головного управління та центрального апарату ДМС України у відповідних накопичувальних папках;
Здійснює прийом громадян з питань виготовлення та видачі паспорта громадянина України у формі ID- картки.
Здійснює оформлення заяв-анкет осіб, які клопочуть про виготовлення паспорта громадянина України ID- картки та готує їх для проведення необхідних перевірок.
Вносить до ЄІАС УМП дані про перевірені заяви-анкети на вищий рівень для здійснення друку паспортів громадянина України у вигляді ID- картки;
Відповідає за персоналізацію паспорта та організацію його видачі;
Відповідає за стан ведення їх картотеки та зберігання заяв-анкет після видачі паспортів громадянина України (ID- картки);
Відповідає за надання до Головного управління матеріалів (актів знищення) щодо списання та знищення, зданих до відділу паспортів громадянина України;
Складає протоколи про адміністративні правопорушення по ст. 203-206 у справах, провадження за якими віднесено до компетенції ДМС України;
Здійснює на території відповідної адміністративно територіальної одиниці відповідно до закону державний контроль за дотриманням законодавства у сфері міграції (імміграції та еміграції), у тому числі протидії нелегальній (незаконній) міграції, громадянства, реєстрації фізичних осіб та інших визначених законодавством категорій мігрантів у передбачених законодавством випадках, та притягає порушників до адміністративної відповідальності;
Відповідає за порядок реалізації компетентними та уповноваженими органами України міжнародних угод про реадмісію осіб та забезпечує своєчасне виконання запитів ГУ ДМС України в Закарпатській області;
Забезпечує чітке ведення діловодства, пов’язаного зі зверненнями громадян, зверненнями та запитами народних депутатів України з дотриманням порядку, передбаченого законодавством.
Відповідає за оновлення та підтримання в актуальному стані інформаційних стендів.
Відповідає за ведення діловодства, вхідні та вихідні документи в СЕД «Мегаполіс» та дотримання термінів (строків) виконання документів;
Готує первинні документи з оформлення посвідок на постійне та тимчасове проживання в Україні;
Здійснює перевірку первинних документів про продовження строку тимчасового перебування іноземців та осіб без громадянства на території України;
Здійснює в межах своїх повноважень прийом документів та провадження з питань прийняття (припинення) громадянства України та подає відповідні документи до ГУДМС у Закарпатській області;
Здійснює в межах своїх повноважень прийом документів та провадження з питань надання дозволів на імміграцію особам, прийняття рішень за заявами яких належить до компетенції ГУДМС у Закарпатській області, та подає відповідні документи на розгляд ГУДМС у Закарпатській області, а також забезпечує виконання рішень ГУДМС у Закарпатській області з питань імміграції;
Здійснює відповідно до законодавства державний контроль за дотриманням на території відповідної адміністративно-територіальної одиниці законодавства у сфері еміграції (у тому числі у сфері протидії незаконній еміграції), громадянства та у випадках передбачених законодавством складає протоколи про вчинення адміністративних правопорушень.
Здійснює в межах своїх повноважень провадження з питань прийняття (припинення) громадянства України та подає відповідні документи до ГУДМС у Закарпатській області;
Вживає заходи щодо дотримання вимог стандартних операційних процедур під час надання адміністративних послуг у сфері міграції.
Здійснює прийом документів для передачі на розгляд та прийняття рішення про встановлення належності до громадянства України, оформлення набуття громадянства України та їх скасування.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

на тимчасовій основі (на період відпустки для догляду за дитиною основного працівника)

Умови оплати праці

Посадовий оклад 5110 грн., надбавка за вислугу років (у разі наявності стажу державної служби), надбавка за ранг державного службовця, за наявності достатнього фонду оплати праці - інші надбавки, доплати та премії відповідно до Закону України «Про державну службу», постанови Кабінету Міністрів від 18.01.2017 № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» зі змінами.

Рівень заробітної плати

5110 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
88017, ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ обл., м.Ужгород, вул. Грибоєдова, 12А


Гадевич Ірина Миколаївна
+38-(031)-264-1011
uz_hr@dmsu.gov.ua

27.11.2019 09:00
м. Ужгород, вул. Грибоєдова,12 «А», каб. № 16
08.11.2019
22.11.2019


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація