Зачекайте
ДРВ09042021

Начальник відділу ведення Державного реєстру виборців

Публічне адміністрування/ Державне управління
Святошинська районна в місті Києві державна адміністрація
Відділ ведення Державного реєстру виборців

Кваліфікаційні вимоги

1. Освіта: присвоєно ступінь вищої освіти не нижче магістра.
2. Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності - не менше одного року.
3. Вільне володіння державною мовою.

Посадові обов’язки

Керівництво та організація роботи відділу: - розподіл обов’язків між працівниками відділу; - координування та контроль діяльності працівників; - планування роботи відділу та забезпечення виконання покладених на відділ завдань; - винесення на розгляд керівництва адміністрації пропозиції щодо фінансового забезпечення роботи відділу; - підготовка керівництву доповідних записок за напрямами діяльності відділу щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників відділу; - подання на затвердження голові Святошинської районної в місті Києві державної адміністрації положення про відділ ведення Реєстру; - сприяння створенню належних умов праці у відділі; - забезпечення дотримання працівниками відділу правил внутрішнього службового розпорядку та виконавської дисципліни;
робота з виборцями:
- розгляд звернень, пропозицій, заяв, скарг від громадян, надання роз’яснень;
- розгляд звернень політичних партій у порядку, встановленому Законом України ’Про Державний реєстр виборців’;
організація та підготовка проведення виборчого процесу у разі призначення виборів чи референдуму: - складання, уточнення та виготовлення списків виборців; - складання та друк іменних запрошень виборцям;
забезпечення роботи щодо: - розробки проектів подань до Центральної виборчої комісії; підписання документів, визначених Законом України ’Про Державний реєстр виборців’, що скріплюються печаткою відділу (в тому числі документи в електронній формі); - надання необхідної інформації на запит суду стосовно уточнення відомостей про виборця у зв’язку з розглядом адміністративної справи щодо уточнення списку виборців; - видання наказів у випадках та у порядку, визначених Законом України «Про Державний реєстр виборців», організація та контроль їх виконання;
- забезпечення захисту та зберігання інформації з обмеженим доступом в межах своїх повноважень і відповідно до чинного законодавства, а також у взаємодії з Державною службою спеціального зв’язку та захисту інформації України захисту бази даних Державного реєстру виборців;
- виконання функції оператора органу ведення Реєстру автоматизованої інформаційно-телекомунікаційної системи «Державний реєстр виборців» щодо забезпечення безпеки інформації при її обробці в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі на рівні органу ведення Державного реєстру виборців;
робота з документами: - здійснення контролю за веденням діловодства, зберіганням документів і справ;
- здійснення контролю за укомплектуванням, зберіганням та використанням архівних справ до встановлених граничних строків їх зберігання у відділі (в тому числі архів в електронній формі в автоматизованій інформаційно-телекомунікаційній системі «Державний реєстр виборців»); - здійснення контролю за знищенням у встановленому порядку електронних документів після закінчення строків їх зберігання; - робота з документами в інформаційно-телекомунікаційній системі «Єдиний інформаційний простір територіальної громади міста Києва» (Система електронного документообігу «АСКОД»);
- забезпечення у межах своїх повноважень дотримання вимог законодавства з охорони праці та пожежної безпеки.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку, становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку

Умови оплати праці

посадовий оклад – 7400 грн.,
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

7400 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
03115, М.КИЇВ, СВЯТОШИНСЬКИЙ, проспект Перемоги, 97


Вдовенко Юлія Михайлівна
+38-(044)-424-3066
persrsrda@kievcity.gov.ua

21.04.2021 10:00
м. Київ, просп. Перемоги, 97, (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів), (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
09.04.2021
15.04.2021
27.04.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація