Зачекайте
02.04.2021 2

Головний спеціаліст відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів Управління персоналом

Економічний розвиток і торгівля
Головне управління Держгеокадастру у Запорізькій області
Управління персоналом
Відділ роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів

Кваліфікаційні вимоги

1.Освіта - Вища, не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
2. Досвід роботи -
3. Володіння державною мовою - вільне володіння державною мовою
4. Володіння іноземною мовою - без вимог


Посадові обов’язки

1) приймати участь у здійсненні заходів щодо реалізації державної політики з питань управління персоналом в територіальних структурних підрозділах Головного управління;
2) розробляти і брати участь у розроблені проектів нормативно-правових актів, що стосуються питань управління персоналом, трудових відносин та державної служби;
3) забезпечувати участь у розробці структури, штатного розпису, положень про територіальні структурні підрозділи Головного управління;
4) брати участь у розробці посадових інструкцій державних службовців територіальних структурних підрозділів Головного управління, які затверджує начальник Головного управління, а також переглядати їх на відповідність встановленим законодавством вимогам;
5) визначати потребу в персоналі на вакантні посади в територіальних структурних підрозділах Головного управлінні та вносити відповідні пропозиції начальнику відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів Головного управління;
6) здійснювати заходи щодо організації конкурсного відбору, приймати документи від кандидатів на зайняття вакантних посад державної служби категорії «Б» та «В», проводити перевірку документів, поданих кандидатами, на відповідність встановленим законом вимогам, повідомляти кандидатів про результати такої перевірки та подавати їх на розгляд конкурсної комісії, здійснювати інші заходи щодо організації конкурсного відбору;
7) брати участь у розробці спеціальних вимог до осіб, які претендують на зайняття посад державної служби категорій «Б» і «В»;
8) здійснювати планування професійного навчання державних службовців територіальних структурних підрозділів Головного управління;
9) узагальнювати потреби державних службовців у підготовці, спеціалізації та підвищення кваліфікації і вносити відповідні пропозиції начальнику відділу роботи з персоналом територіальних структурних підрозділів Головного управління;
10) разом із державним службовцем складати індивідуальну програму підвищення рівня професійної компетентності за результатами оцінювання його службової діяльності;
11) вести встановлену звітно – облікову документацію, готувати державну статистичну звітність з кадрових питань;
12) аналізувати кількісний та якісний склад державних службовців територіальних структурних підрозділів Головного управління;
13) надавати консультативну допомогу з питань управління персоналом керівникам територіальних структурних підрозділів Головного управління;
14) обчислювати стаж роботи та державної служби;
15) розробляти пропозиції та готувати документи щодо заохочення та нагородження персоналу державними нагородами, відомчими заохочувальними відзнаками, вести відповідний облік;
16) організовувати складення Присяги державного службовця особою, яка вперше вступає на державну службу, оформлювати документи про присвоєння відповідних рангів державним службовцям територіальних структурних підрозділів Головного управління;
17) забезпечувати підготовку матеріалів щодо призначення персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління;
18) здійснювати контроль за встановленням надбавок за вислугу років державним службовцям територіальних структурних підрозділів Головного управління;
19) формувати графік відпусток персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління, готувати проекти актів щодо надання відпусток персоналу, контролювати їх подання та вести облік;
20) здійснювати роботу, пов’язану із заповненням, обліком і зберіганням трудових книжок та особових справ (особових карток) працівників територіальних структурних підрозділів Головного управління;
21) оформляти і видавати довідки з місця роботи працівника;
22) опрацьовувати листки тимчасової непрацездатності;
23) готувати розпорядчі документи про відрядження персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління;
24) готувати документи щодо призначення пенсій персоналу територіальних структурних підрозділів Головного управління;
25) забезпечувати видачу у встановленому порядку звільненій особі копії акта про звільнення, належно оформленої трудової книжки;
26) здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного подання державними службовцями відомостей про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за минулий рік;
27) забезпечувати організацію проведення перевірки достовірності відомостей щодо застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 Закону України «Про очищення влади», готувати довідку про її результати;
28) здійснювати облік військовозобов’язаних в територіальних структурних підрозділах Головного управління;
29) розглядати звернення громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, запити та звернення народних депутатів, запити на інформацію з питань управління персоналом територіальних структурних підрозділів;
30) проводити іншу роботу, пов’язану із застосуванням законодавства про працю та державну службу.


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково Строк призначення особи, яка досягла 65-річного віку становить один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щорічно

Умови оплати праці

Посадовий оклад - 5500.00 грн., надбавка за вислугу років у розмірі, визначеному статтею 52 Закону України «Про державну службу»; надбавка за ранг державного службовця, відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів»; за наявності достатнього фонду оплати праці – премія

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
69095, ЗАПОРІЗЬКА ОБЛАСТЬ обл., вул. Українська, 50


Багаурі Тетяна Володимирівна
+38-(061)-787-5147
kadruzp@meta.ua

14.04.2021 10:00
у приміщенні Головного управління за адресою: Запорізька область, м. Запоріжжя, вул. Українська, 50, 4-ий поверх, каб. 76
02.04.2021
08.04.2021
12.04.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація