Зачекайте
00030ВОП

Головний спеціаліст відділу кадрової роботи та державної служби Вінницької обласної прокуратури

Управління персоналом/ Розвиток Державної служби
Вінницька обласна прокуратура
Відділ кадрової роботи та державної служби Вінницької обласної прокуратури

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня молодшого бакалавра або бакалавра
(спеціальності: «Правознавство»/»Право»)
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

- виконує, в межах компетенції, завдання, накази та доручення з питань кадрової роботи та державної служби Офісу Генерального прокурора, керівника обласної прокуратури. Готує пропозиції з питань кадрової роботи та державної служби до першочергових заходів обласної прокуратури. Бере участь у розробці положень, інструкцій з питань, які віднесені до повноважень відділу;
- готує документи та проєкти наказів про призначення, переміщення, звільнення прокурорів, застосування дисциплінарних стягнень та заохочень, інших питань, що належать до компетенції відділу. Опрацьовує матеріали та готує проєкти наказів щодо щомісячного преміювання працівників обласної прокуратури. Веде книги реєстрації наказів керівника обласної прокуратури, реєстрації відпусток працівників обласної прокуратури, вислуги працівників обласної прокуратури;
- організовує складення Присяги прокурора прокурорами обласної та окружних прокуратур. Здійснює контроль за додержанням працівниками прокуратури області положень Присяги прокурора, дотриманням службової та трудової дисципліни;
- веде та забезпечує єдиний порядок персонального і статистичного обліку кадрів, видачу і знищення службових посвідчень, ведення трудових книжок, обробку, зберігання й використання персональних даних відповідно до Інструкції з обліку кадрів в органах прокуратури;
- розглядає, в межах компетенції, запити на доступ до публічної інформації громадян, підприємств, установ та організацій, посадових осіб, а також працівників органів обласної прокуратури з кадрових питань, запити на інформацію з питань управління персоналом;
- складає графіки відпусток прокурорів, державних службовців, працівників, які виконують функції з обслуговування, робітників обласної прокуратури та прокурорів окружних прокуратур. Веде облік робочого часу працівників обласної прокуратури. Обчислює трудовий стаж, що дає право на одержання надбавки за вислугу років. Опрацьовує листки тимчасової непрацездатності.
- забезпечує ведення діловодства у відділі відповідно до вимог Тимчасової інструкції з діловодства в органах прокуратури України. Веде облік руху документів. Оформляє вхідні та вихідні документи і передає їх за належністю;
- вивчає документи, що надходять з окружних прокуратур, а також від самостійних структурних підрозділів апарату обласної прокуратури, вживає заходи щодо усунення недоліків при їх підготовці, готує зауваження та пропозиції. Надає консультативну допомогу з питань кадрової роботи керівникам структурних підрозділів апарату обласної прокуратури та керівникам окружних прокуратур;
- готує проєкти наказів щодо направлення працівників прокуратури на навчання (в тому числі дистанційне) до Тренінгового центру прокурорів України. Здійснює контроль за організацією самостійного навчання, проведення навчально-виховних заходів з прокурорами та державними службовцями. Здійснює організацію проведення занять, семінарів, тренінгів з підвищення кваліфікації для працівників обласної прокуратури із залученням до навчальних заходів представників Тренінгового центру прокурорів України, вищих навчальних заходів, представників судових, правоохоронних та інших державних органів. Організовує проходження студентами навчальної, виробничої та переддипломної практики в органах обласної прокуратури;
- вносить до бази автоматизованої системи електронного документообігу (ІС «СЕД») обласної прокуратури необхідні дані щодо документів, які перебувають на розгляді у відділі. Оформляє вхідні та вихідні документи і передає їх за належністю. Опрацьовує документи з обмеженим доступом.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково. Для осіб, які досягли 65-річного віку, строк призначення встановлюється відповідно до статті 34 Закону України «Про державну службу» (один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку)

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 5500,00 грн.;
- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

5500 - 5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Опублікована
21050, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., ВІННИЦЯ, вул. Монастирська, 33


Очеретна Вікторія Вікторівна
+38-(043)-267-0215
kadry.prokvin@gmail.com

14.04.2021 10:00
Вінницька обласна прокуратура (м. Вінниця, вул. Монастирська, 33) 14 квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. (тестування), про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково (проведення тестування та співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
01.04.2021
09.04.2021
16.04.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація