Зачекайте
00029ВОП

Заступник начальника відділу кадрової роботи та державної служби Вінницької обласної прокуратури

Управління персоналом/ Розвиток Державної служби
Вінницька обласна прокуратура
Відділ кадрової роботи та державної служби Вінницької обласної прокуратури

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня магістра (спеціальності: «Правознавство», «Право»)
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

-вивчає у взаємодії з відповідними структурними підрозділами обласної прокуратури та окружними прокуратурами ефективність діяльності органів прокуратури, вносить пропозицій щодо оптимізації структури та штатної чисельності органів обласної прокуратури. Опрацьовує організаційно-розпорядчі документи, виконує завдання і доручення керівництва обласної прокуратури та відділу, а також заходи, визначені планами роботи, нарадами з питань роботи відділу. Забезпечує роботу з оприлюднення на офіційному вебсайті обласної прокуратури та надання публічної інформації, розгляд інформаційних запитів з питань, які віднесені до компетенції відділу;
- веде облік вакантних, тимчасово вакантних посад прокурорів та інших категорій працівників органів обласної прокуратури. Здійснює підготовку матеріалів, клопотань, подань щодо призначення прокурорів на адміністративні посади, призначення на які здійснюється Генеральним прокурором, припинення повноважень та звільнення їх з вказаних посад;
- за дорученням начальника відділу розглядає звернення фізичних та юридичних осіб, готує проєкти відповідей з відповідними роз’ясненнями. Складає статистичний звіт про роботу з кадрами в органах прокуратури області та звіт про роботу прокурора форми № П в частині розгляду і вирішення звернень.
За дорученням керівництва відділу готує проєкти службових листів, у тому числі інформаційного характеру, листів із зауваженнями, наказів та інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу;
-здійснює проведення спеціальних перевірок щодо кандидатів на посади прокурорів та переможців конкурсів та доборів на зайняття вакантних посад державних службовців відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» та «Про очищення влади», складання проєктів висновків за результатами перевірок;
- за дорученням керівництва бере участь у проведенні перевірок в окружних прокуратурах, наданні практичної допомоги їх керівникам, контролює усунення встановлених недоліків;
- здійснює контроль за дотриманням працівниками органів обласної прокуратури правил внутрішнього службового розпорядку для прокурорів, держслужбовців та працівників, які виконують функції з обслуговування органів обласної прокуратури.
Здійснює контроль за додержанням працівниками обласної прокуратури положень Присяги прокурора та Присяги державного службовця, дотриманням службової та трудової дисципліни, проведенням профілактично-виховної роботи. Бере участь у проведенні службових розслідувань за фактами порушення Присяги, неналежного виконання службових обов’язків, скоєння працівниками обласної прокуратури злочинів, корупційних та інших правопорушень, ганебних вчинків, а також злочинів, скоєних проти працівників прокуратури. Вивчає причини та умови, які сприяли скоєнню працівниками обласної прокуратури злочинів, корупційних та інших правопорушень, ганебних вчинків, а також злочинів, скоєних проти працівників прокуратури, перешкоджання виконанню покладених на них службових обов’язків, посягань на їх життя, здоров’я та майно, розробка та проведення профілактичних заходів щодо їх усунення;
- веде облік працівників, які мають у своєму розпорядженні вогнепальну, пневматичну, газову зброю та інші пристрої для відстрілу патронів, споряджених гумовими чи іншими снарядами несмертельної дії, та облік працівників, які мають у власності чи в користуванні автомобілі;
- безпосередньо проводить роботу з питань проходження стажування прокурорів у відділі.
Опрацьовує пропозиції та здійснює підготовку матеріалів з питань заохочення працівників органів обласної прокуратури, у тому числі нагородження державними нагородами, відомчими відзнаками прокуратури;
- здійснює підготовку заперечень та інших документів у зв’язку з розглядом судами позовів про поновлення на публічній службі, зарахування трудового стажу, а також у справах за позовами працівників органів прокуратури у яких обласна прокуратура є стороною. Веде облік таких позовів та працівників органів прокуратури, поновлених на роботі згідно з рішеннями суду. Участь за вказівкою керівництва у розгляді судами таких справ;
- здійснює ведення, обробку та контроль за внесенням даних працівників органів обласної прокуратури у автоматизованій інформаційно-аналітичній системі «Кадри».Вносить відомості про роботу до інформаційно-аналітичної системи «Облік та статистика органів прокуратури» (ІС «ОСОП»).
Вносить до бази автоматизованої системи електронного документообігу (ІС «СЕД») обласної прокуратури необхідні дані щодо документів, які перебувають на розгляді у відділі.


Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково Для осіб, які досягли 65-річного віку, строк призначення встановлюється відповідно до статті 34 Закону України «Про державну службу» (один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку)

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 7600,00 грн.;
- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

7600 - 7600 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
21050, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., ВІННИЦЯ, вул. Монастирська, 33


Очеретна Вікторія Вікторівна
+38-(043)-267-0215
kadry.prokvin@gmail.com

13.04.2021 10:00
Вінницька обласна прокуратура (м. Вінниця, вул. Монастирська, 33) 13 квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. (тестування), про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково (проведення тестування та співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
01.04.2021
09.04.2021
16.04.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація