Зачекайте
00028ВОП

Начальника відділу інформаційних технологій Вінницької обласної прокуратури

IT та е-урядування
Вінницька обласна прокуратура
Відділ інформаційних технологій Вінницької обласної прокуратури

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітньо-кваліфікаційним рівнем не нижче ступеня магістра.
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

- організація та планування роботи відділу, забезпечення дотримання працівниками відділу службової дисципліни, законодавства України з питань державної служби та боротьби з корупцією. Вжиття заходів щодо забезпечення працівників відділу належними умовами праці, необхідними матеріально-технічними засобами. Підготовка проектів наказів, інструкцій, інших організаційно-розпорядчих документів з питань, що належать до компетенції відділу. Розгляд документів, що надходять до відділу. Підпис, затвердження та візування в межах компетенції службової документації. Організація та здійснення контролю стану ведення діловодства у відділі;
- забезпечення якісного і своєчасного здійснення програмно-технічного забезпечення органів Вінницької обласної прокуратури. Взаємодія та співпраця зі службами інших відомств з питань інформаційних технологій. Вивчення тенденцій сучасних інформаційних технологій, щодо виявлення перспективних напрямків використання програмно-технічних рішень. Організація впровадження в практичну діяльність органів прокуратури новітніх інформаційних технологій та надання консультаційної допомоги іншим підрозділам обласної прокуратури та окружним прокуратурам щодо використання та застосування сучасних програмно-технічних рішень;
- забезпечення організації, спрямування і контролю роботи підпорядкованих спеціалістів у питаннях адміністрування інформаційних автоматизованих систем «Облік та статистика органів прокуратури» (ОСОП), «Єдиний реєстр досудових розслідувань» (ЄРДР), «Система електронного документообігу органів прокуратури України» (СЕД) та системи Кадри-WEB на рівні області. Взаємодія з іншими структурними підрозділами обласної прокуратури, окружними прокуратурами, відповідним структурним підрозділом з питань інформаційних технологій Офісу Генерального прокурора та співпраці з відповідними службами інших відомств.
Виконання обов’язків адміністратора віддаленого адміністратора реєстрації Відокремленого пункту реєстрації (далі – ВПР) Акредитованого центру сертифікації ключів (далі – АЦСК), Офісу Генерального прокурора у Вінницькій обласній прокуратурі, підтвердження та відправлення до АЦСК Офісу Генерального прокурора, запитів на видачу, блокування, розблокування та скасування ключів доступу користувачів до Єдиного реєстру досудових розслідувань, які видаються працівниками ВПР в обласній прокуратурі;
- забезпечення виконання заходів з питань інформаційної безпеки та технічного захисту інформації (ТЗІ) в інформаційно-телекомунікаційних системах та в автоматизованих системах на об’єктах інформаційної діяльності обласної прокуратури.
Організація здійснення обслуговування комплексної системи захисту інформації, автоматизованих систем, класу АРМ-РСО-ГПУ, призначених для обробки інформації, що становить державну таємницю та автоматизованих систем, класу АС1-ДСК-117-ПЛО призначених для обробки з обмеженим доступом;
- забезпечення проведення перевірок стану інформатизації, впровадження та використання програмно-технічних засобів в Вінницькій обласній прокуратурі та в окружних прокуратурах, навчання та стажування в обласній прокуратурі, надання практичної допомоги із зазначених питань; організація проведення навчально-методичних заходів, розробка методичних рекомендацій з питань інформатизації;
- забезпечення організації роботи щодо підтримання робочого стану існуючої локальної комп’ютерної мережі апарату обласної прокуратури, функціонування службових комп’ютерних програм, апаратно-програмних комплексів з ІР-телефонії та поштового серверу обласної прокуратури, офіційного сайту обласної прокуратури на порталі Офісу Генерального прокурора, інших апаратно-програмних комплексів, у тому числі відео зв’язку;
- забезпечення здійснення заходів щодо захисту персональних даних в інформаційній (автоматизованій) системі «Єдиний реєстр досудових розслідувань» в ВПР ключів в Вінницькій обласній прокуратурі; організація ведення довідників організаційної структури Єдиного реєстру досудових розслідувань, надання, обмеження та скасування доступу користувачів на підставі відповідних документів в межах області;
- здійснення організаційного та методичного забезпечення використання, у тому числі отримання,кваліфікованих електронних довірчих послуг в органах обласної прокуратури із використанням працівниками органів обласної прокуратури засобів кваліфікованого електронного підпису, співпраці з кваліфікованими надавачами електронних довірчих послуг з цих питань;
- аналіз стану роботи з питань адміністрування та супроводження програмно-технічних засобів та ефективної експлуатації засобів комп’ютерної техніки, оргтехніки (копіювальних апаратів, принтерів тощо), готує пропозиції щодо удосконалення цієї роботи.
Подання пропозицій щодо придбання, ремонту, поточного обслуговування, розподілу комп’ютерної техніки та засобів забезпечення її працездатності;
-забезпечення оприлюднення публічної інформації на вебсайті Вінницької обласної прокуратури та Єдиному державному веб-порталі відкритих даних, розгляду запитів на інформацію та звернень, що належать до компетенції відділу; організація в межах повноважень роботи щодо забезпечення охорони державної і службової таємниці у відділі та обробки інформації з обмеженим доступом, у тому числі конфіденційної, таємної та службової. Виконання інших службових доручень керівництва обласної прокуратури.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстроково. Для осіб, які досягли 65-річного віку, строк призначення встановлюється відповідно до статті 34 Закону України «Про державну службу» (один рік з правом повторного призначення без обов’язкового проведення конкурсу щороку)

Умови оплати праці

- посадовий оклад – 8800,00 грн.;
- надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»;
- надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18 січня 2017 року № 15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

8800 - 8800 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Опублікована
21050, ВІННИЦЬКА ОБЛАСТЬ обл., ВІННИЦЯ, вул. Монастирська, 33


Очеретна Вікторія Вікторівна
+38-(043)-267-0215
kadry.prokvin@gmail.com

13.04.2021 10:00
Вінницька обласна прокуратура (м. Вінниця, вул. Монастирська, 33) 13 квітня 2021 року з 10 год. 00 хв. (тестування), про дату і час проведення кожного етапу конкурсу учасники конкурсу будуть повідомлені додатково (проведення тестування та співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
01.04.2021
09.04.2021
16.04.2021

В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація