Зачекайте
43pracydnepr2021

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення

Фінанси
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Відділ бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче молодшого бакалавра або бакалавра
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Забезпечує своєчасне ведення та оформлення первинних бухгалтерських документів по надходженню та видатках грошових коштів, касових операцій відповідно до Положення про ведення касових операцій у національній валюті в Україні. Веде касову книгу, звіряє фактичну наявність коштів та цінних паперів з книжковим залишком. Складає касову звітність. Проводить з членами комісії раптові перевірки збереження грошових коштів та дотримання ліміту каси. Складає та звіряє з головною книгою меморіальний ордер №1 «Накопичувальна відомість касових операцій».
Забезпечує своєчасне, повне та достовірне відображення інформації, що міститься у прийнятих до обліку первинних документів надходжень товарно-матеріальних цінностей та основних засобів, своєчасне відображення на рахунках бухгалтерського обліку операцій, зв’язаних з її рухом. Здійснює зведений по Управлінню Держпраці та в розрізі матеріально – відповідальних осіб облік основних засобів, малоцінних та швидкозношуваних предметів, інших товарно-матеріальних цінностей , та забезпечує своєчасне відображення в облікових регістрах їх переміщення, списання,або вибуття.
Здійснює повне та достовірне відображення в обліку даних подорожніх листів, забірних карток, пального – мастильних матеріалів, актів та інших первинних документів, які стосуються порядку обслуговування легкових службових та спеціалізованих автомобілів посадовими особами Управління Держпраці.
Здійснює відображення в бухгалтерському обліку бухгалтерських проведень на підставі первинних документів, що стосуються основних засобів, необоротних активів, малоцінних та швидкозношуваних предметів. Складає та звіряє з головною книгою меморіальні ордери №9 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення необоротних активів», №10 «Накопичувальна відомість про вибуття та переміщення малоцінних та швидкозношуваних предметів».
Здійснює відображення в бухгалтерському обліку бухгалтерських проведень на підставі прийнятих до обліку первинних документів. Веде облік матеріалів, складає та звіряє з головною книгою меморіальний ордер №13 «Накопичувальна відомість витрачання матеріалів».
Здійснює відображення в бухгалтерському обліку на підставі первинних документів, що стосуються позабалансового обліку. Складає та звіряє з головною книгою меморіальний ордер № 16 «Накопичувальна відомість позабалансового обліку».
Здійснює відображення в бухгалтерському обліку бухгалтерські записки на підставі операцій, що не винесені в меморіальні ордери № 1-16 та відповідних первинних документів. Складає та звіряє з головною книгою меморіальний ордер № 17.
Бере участь у проведенні інвентаризації з метою забезпечення достовірних даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності. Під час інвентаризації активів перевіряється і документально підтверджується їх наявність, стан, відповідність критеріям визнання і оцінка. Перевіряє, виявляє і відображає в обліку результати інвентаризації.
Виконує роботи з формування, ведення та зберігання даних бухгалтерської інформації.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 5500 грн
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

5500 грн.

Категорія посади

В

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-722-2939
viddilpersonaludp@gmail.com

08.04.2021 09:30
м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
26.03.2021
02.04.2021
19.04.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація