Зачекайте
40pracydnepr2021

заступник начальника відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення – заступник головного бухгалтера

Фінанси
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Відділ бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Забезпечує контроль за повнотою відображення в обліку усіх господарських операцій; підготовку оброблених документів, регістрів і звітності для збереження їх протягом встановленого терміну. Узагальнює у складанні детальних розрахунків та пропозицій до проекту Державного бюджету.
Перевіряє та візує угоди. Контролює розрахунки з кредиторами відповідно до договірних зобов’язань.
Здійснює поточний контроль за цільовим і раціональним використанням бюджетних коштів, передбачених на утримання Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області та збереженням майна, забезпечуючи ведення бухгалтерського обліку відповідно до НП(С)БО в державному секторі, інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку та звітності.
Контролює проведення процедур публічних закупівель в електронній системі ProZorro, контроль за підготовкою та оприлюдненням на веб-порталі Уповноваженого органу: річного плану закупівель, змін до нього, інших необхідних звітів, дотримуючись принципів публічних закупівель.
Здійснює контроль за веденням оперативного обліку касових видатків, забезпечення правильності відображення в бухгалтерському обліку фактичних витрат та готує дані для включення їх до фінансової звітності, здійснює складання окремих її форм, а також форм іншої періодичної звітності, яка ґрунтується на даних бухгалтерського обліку.
Бере участь в проведенні інвентаризації активів і зобов’язань, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів підприємства та здійснює поточний контроль за дотриманням вимог законодавства щодо списання (вибуття) оборотних та необоротних активів, запасів. Бере участь у вибіркових перевірках з метою контролю залишків.
Контролює ведення обліку і узагальнення інформації про рух основних засобів, інших необоротних матеріальних активів, дебіторської та кредиторської заборгованості, за розрахунками з підзвітними особами, грошових коштів на рахунках, позабалансовий облік з додержанням єдиних методологічних засад бухгалтерського обліку та технології оброблення даних.
Готує пропозиції начальнику відділу-головному бухгалтеру щодо: внесення змін до обраної облікової політики; технології оброблення облікових даних; створення умов для належного збереження майна, цільового і ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів; визначення джерел погашення заборгованості, тощо.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстроково

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 6700 грн
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

6700 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-722-2939
viddilpersonaludp@gmail.com

08.04.2021 09:30
м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
26.03.2021
02.04.2021
14.04.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація