Зачекайте
39pracydnepr2021

начальник відділу бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення – головний бухгалтер

Фінанси
Головне управління Держпраці у Дніпропетровській області
Відділ бухгалтерського обліку та фінансово-господарського забезпечення

Кваліфікаційні вимоги

Вища освіта за освітнім ступенем не нижче магістра
Досвід роботи на посадах державної служби категорій «Б» чи «В» або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років
Вільне володіння державною мовою

Посадові обов’язки

Здійснює керівництво діяльністю та організацію роботи відділу.
Погоджує проекти договорів (контрактів) складені уповноваженою особою, у тому числі про повну індивідуальну матеріальну відповідальність, забезпечення дотримання вимог законодавства щодо цільового використання бюджетних коштів та збереження майна.
Здійснює у межах своїх повноважень заходи щодо відшкодування винними особами збитків від нестач, розтрат, крадіжок.
Подає керівнику Головного управління Держпраці у Дніпропетровській області пропозиції щодо:
- визначення облікової політики, зміни обраної облікової політики з урахуванням особливостей діяльності і технології оброблення облікових даних, у тому числі системи та форм внутрішньогосподарського (управлінського) обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності та контролю за господарськими операціями;
- вибору та впровадження уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку та звітності;
- створення умов для належного збереження майна, цільового та ефективного використання фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів;
- визначення джерел погашення кредиторської заборгованості;
- притягнення до відповідальності працівників відділу за результатами контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства;
- удосконалення порядку здійснення поточного контролю;
- забезпечення відділу нормативно-правовими актами, довідковими та інформаційними матеріалами щодо ведення бухгалтерського обліку та складення звітності.
Підписує звітність та документи, які є підставою для:
- перерахування податків і зборів (обов’язкових платежів);
- проведення розрахунків відповідно до укладених договорів;
- приймання і видачі грошових коштів;
- оприбуткування та списання рухомого і нерухомого майна;
- проведення інших господарських операцій.
Здійснює контроль за:
- проведенням та відображенням у бухгалтерському обліку всіх господарських операцій, що проводяться Головним управлінням Держпраці у Дніпропетровській області;
- складенням звітності;
- цільовим та ефективним використанням фінансових, матеріальних (нематеріальних), інформаційних та трудових ресурсів, збереженням майна;
- дотриманням вимог законодавства щодо списання (передачі) рухомого та нерухомого майна;
- правильністю проведення розрахунків при здійсненні оплати товарів, робіт та послуг, відповідністю перерахованих коштів обсягам виконаних робіт, придбаних товарів чи наданих послуг згідно з умовами укладених договорів, у тому числі договорів оренди;
- відповідністю взятих бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, паспорту бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу в бюджетному процесі) та відповідністю платежів взятим бюджетним зобов’язанням та бюджетним асигнуванням;
- станом погашення та списання відповідно до законодавства дебіторської заборгованості;
- додержанням вимог законодавства під час здійснення попередньої оплати товарів, робіт та послуг у разі їх закупівлі за бюджетні кошти;
- оформленням матеріалів щодо нестачі, крадіжки грошових коштів та майна, псування активів;
- розробленням та здійсненням заходів щодо дотримання та підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни працівників відділу;
- усуненням порушень і недоліків, виявлених під час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства.
Погоджує документи, пов’язані з витрачанням фонду заробітної плати, встановленням посадових окладів і надбавок працівникам.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

Безстрокова

Умови оплати праці

Посадовий оклад – 7050 грн
надбавки, доплати, премії та компенсації відповідно до статті 52 Закону України «Про державну службу»,
надбавка до посадового окладу за ранг державного службовця відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.01.2017 №15 «Питання оплати праці працівників державних органів» (із змінами)

Рівень заробітної плати

7050 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
49107, ДНІПРОПЕТРОВСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ДНІПРО, ШЕВЧЕНКІВСЬКИЙ, вул. Казакова, буд. 1Д


Велика Аліса Іллівна
+38-(056)-722-2939
viddilpersonaludp@gmail.com

08.04.2021 09:30
м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д (проведення тестування за фізичної присутності кандидатів) м. Дніпро, вул. Казакова, 1Д (проведення співбесіди за фізичної присутності кандидатів)
26.03.2021
02.04.2021
19.04.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація