Зачекайте
№ТОДА2

Начальник управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації

Публічне адміністрування/ Державне управління
Тернопільська обласна державна адміністрація (апарат)
Управління капітального будівництва Тернопільської обласної державної адміністрації

Кваліфікаційні вимоги

Освіта: вища у галузі знань архітектури та будівництва ступінь вищої освіти не нижче магістра.
Досвід роботи: досвід роботи на посадах державної служби категорій “Б” чи “В” або досвід служби в органах місцевого самоврядування, або досвід роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше двох років.
Володіння державною мовою: вільне.

Посадові обов’язки

1) здійснення керівництва управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати діяльності, сприяє створенню належних умов праці в управлінні;
2) подання на затвердження голові обласної державної адміністрації Положення про управління, затвердження положення про структурні підрозділи управління та посадові інструкції його працівників, розподіл обов’язків між ними, планування роботи управління, внесення пропозиції щодо формування планів роботи обласної державної адміністрації та надання звітів голові облдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів;
3) внесення пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розроблення проектів відповідних рішень;
4) представлення інтересів управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами обласної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями в судових органах тощо;
5) проведення особистого прийому громадян з питань, що належать до повноважень управління; організація, регулювання та контроль своєчасного та якісного розгляду працівниками управління звернень громадян, громадських об’єднань, державних і недержавних підприємств, установ та організацій, органів місцевого самоврядування з питань, які стосуються діяльності управління, а також розроблення за результатами їх аналізу відповідних рішень згідно з чинним законодавством;
6) забезпечення захисту державних таємниць у напрямах діяльності управління у відповідності з чиним законодавством;
7) відповідальність за прогнозування та реалізацію державної політики стосовно розвитку та утримання існуючої мережі автомобільних доріг загального користування місцевого значення у регіоні в межах фінансових ресурсів та ефективне і цільове використання коштів, що направляються на дорожнє господарство згідно із законодавством;
8) подання на затвердження голови обласної державної адміністрації проєктів кошторису та штатного розпису управління у межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;
9) видання у межах своєї компетенції наказів та контроль їх виконання;
10) надання на договірних засадах, за погодженням з головою обласної державної адміністрації, послуги замовника підприємствам і організаціям незалежно від форми власності;
11) контролювання здійснення технічного нагляду за будівництвом та відповідністю виконаних робіт проєктам, технічним умовам і стандартам, ведення бухгалтерського і статистичного обліку, своєчасне складання і подання усіх видів звітності; здійснення передачі на баланс територіальним громадам уведених в експлуатацію об’єктів;
12) призначення громадян України, які пройшли конкурсний відбір, на вакантні посади державної служби категорій „Б” і „В”, звільнення з таких посад відповідно до Закону України „Про державну службу”, присвоєння рангів державним службовцям управління, які займають посади державної служби категорій „Б” і „В”, здійснення контролю за дотриманням виконавської та службової дисципліни в управлінні; приймання у межах наданих повноважень рішення про заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності державних службовців.

Детальний опис вакансії (умови конкурсу)

Завантажити файл

Наказ/розпорядження про проведення конкурсу

Завантажити файл

Інформація про строковість чи безстроковість призначення на посаду

безстрокове

Умови оплати праці

посадовий оклад згідно зі штатним розписом – 9690 гривень, інші виплати відповідно до Закону України “Про державну службу”.

Рівень заробітної плати

9690 - 9690 грн.

Категорія посади

Б

Статус вакансії

Закрита

Результат конкурсу

Результат конкурсу
46021, ТЕРНОПІЛЬСЬКА ОБЛАСТЬ обл., ТЕРНОПІЛЬ, вул. Грушевського, 8


Масляк Галина Йосипівна
+38-(067)-425-5755
kadry4@te.gov.ua

08.04.2021 10:00
проведення конкурсу за фізичною присутністю кандидатів за адресою: місто Тернопіль, вул. Грушевського, 8.
25.03.2021
01.04.2021
15.04.2021


В обрані

Що необхідно знати для подачі документів?

Детальніше

Тестова експлуатація